• ogloszenia

  Ogłoszenia

  Tutaj możesz przeczytać ogłoszenia parafialne na najblizszy tydzień.


  czytaj

 • modul kosciol barbary

  Remont

  Dokumentacja związana z kościołem św. Barbary i baszty.


  wejdz wejdz

   

 • kamera

  KAMERA

  Zapraszamy na transmisje live z naszego kościoła.


  zobacz

Medytacje na każdy dzień, Wigilia Paschalna - 30 marca

Sobota, 30 marca
Wigilia Paschalna

Rdz 1,1 -2,2

Na początku... (Rdz 1,1)

   Dziś powracamy do początku. Rozważając mękę i śmierć Jezusa, oczekując Jego zmartwychwstania, przeczuwamy, że wydarzy się coś nowego. Stajemy wobec punktu zwrotnego całej historii, tej dramatycznej chwili, w której Jezus, przechodząc ze śmierci do życia, czyni wszystko nowe.
   Nie wystarczyło naprawić to, co stare. Starożytna homilia na Wielką Sobotę ukazuje Jezusa zstępującego do otchłani, aby wyprowadzić z niej Adama i Ewę. Mówi im: „Niegdyś szatan wywiódł cię z rajskiej ziemi, Ja zaś wprowadzę ciebie już nie do raju, lecz na tron niebiański. Zakazano ci dostępu do drzewa będącego obrazem życia, ale Ja, który jestem życiem, oddaję się tobie". Nie było to jedynie przywrócenie dawnego stanu rzeczy. Jezus wyniósł całe stworzenie na całkowicie nowy poziom.
   Już sama liturgia Wigilii Paschalnej wprowadza nas w tajemnicę tego nowego stworzenia. Rozniecony zostaje nowy ogień, od którego zapala się Paschał.
   Następnie ten jeden płomień, od którego zapalają swe świece wszyscy zgromadzeni, sprawia, że cały kościół przechodzi z ciemności do światła. Po tym następuje błogosławieństwo wody chrzcielnej, którą będą ochrzczeni nowi członkowie Kościoła. Tak, Jezus naprawdę czyni wszystko nowe!
   Ta nowość rozciąga się na nasze życie. Jezus stwarza na nowo, odnawia swoją mocą świat zniszczony grzechem, a także każdego z nas. Ten, który swoim słowem stworzył wszechświat, przywraca nam pokój i harmonię. Nie jest to prowizoryczne łatanie dziur, ale całkowicie nowy początek.
   Zastanów się więc dziś, co oznacza dla ciebie to nowe stworzenie. Co masz w sobie „starego", co Jezus chciałby uczynić nowym? Czy czujesz się zmęczony i znużony życiem? Pozwól, by napełnił cię radością płynącą z Jego zbawienia. Pozwól Mu zamienić twój lament w radosny taniec. Pozwól Mu włożyć w twoje serce nową pieśń. Jesteś nowym stworzeniem!

„Panie, stwórz mnie na nowo! Przeprowadź mnie ze śmierci do życia, z chaosu do harmonii, z ciemności do światła. Chcę w pełni uczestniczyć w nowym życiu, jakim obdarzasz mnie przez swoje zmartwychwstanie."

[Słowo wśród nas. Medytacje na każdy dzień 3(2013), s. 43]

 

Medytacje na każdy dzień, Wielki Piątek - 29 marca

Piątek, 29 marca

Wielki Piątek

J 18,1 - 19,42

W ręce Twoje powierzam ducha mojego. (Ps 31,6)

Przeżywamy dziś Wielki Piątek, dzień, dla którego Jezus przyszedł na świat. Cale Jego życie, wszystkie Jego słowa i czyny prowadziły do tego dnia. Każdy cud, każda nauka, każde słowo przebaczenia czy upomnienia nabiera sensu dopiero w świetle krzyża. Dziś jesteśmy wezwani, by z milionami ludzi na całym świecie patrzeć na Baranka, który został zabity za nasze grzechy.

Patrz więc na Tego, o którym Piłat powiedział: „Oto Człowiek" (J 19,5). Patrz na Chrystusa w Jego człowieczeństwie. Wspominaj Jego skromne narodziny w betlejemskiej stajni. Kontempluj Jego ukryte życie, gdy u boku Józefa i Maryi wzrastał w mądrości i łasce.

Patrz na Tego, na którym spoczął Duch Święty w postaci gołębicy. Spójrz na Jego pokorę, ufność i poddanie Ojcu, z którym kroczył każdego dnia. Kontempluj Tego, który modlił się: „W ręce Twoje powierzam ducha mojego" (Ps 31,6). Pomyśl o tym, że te słowa, wypowiedziane wraz z ostatnim tchnieniem, były doskonałym podsumowaniem życia całkowicie oddanego Ojcu.

Patrz na Tego, który powiedział: „Pragnę" (J 19,28). Kontempluj Tego, który odczuwał - zarówno fizycznie, jak i duchowo - głód, pragnienie i ból. Przyszedł nie po to, aby Mu służono, ale by służyć. Umył nogi swoim przyjaciołom. Jadał z grzesznikami i dotykał trędowatych. Dzień za dniem poświęcał życie dla swojego ludu. A teraz wisi na krzyżu, zdradzony i opuszczony. Przybity do drzewa, nadal oddaje swoje życie.

„Oto król wasz!" (J 19,14). Klękamy u Jego przebitych i zakrwawionych stóp, uprzedzając ten dzień, w którym zegnie się przed Nim każde kolano. Spójrz na tego wyszydzonego rabbiego i zobacz w Nim przedwiecznego Króla, przez którego wszystko zostało stworzone. Zobacz w Nim swojego Arcykapłana zsiadającego w niebie i bezustannie wstawiającego się za tobą tak jak to czynił na krzyżu.

Patrz na Jezusa. Niebo ciemnieje. Ziemia się trzęsie. Skały pękają. Jego ciało spoczywa spokojnie. Jego majestat jest ukryty, ale jedynie na jakiś czas. Oto twój Król.

„Jezu, w Twoje ręce powierzam ducha mojego."

[Słowo wśród nas. Medytacje na każdy dzień 3(2013), s. 42n.]

Medytacje na każdy dzień, Wielki Czwartek - 28 marca

Czwartek, 28 marca
Wielki Czwartek

1 Kor 11,23-26

To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę! (1 Kor 11,24)

   Obchodzimy dziś Wielki Czwartek, dzień, w którym Jezus ustanowił Eucharystię i powiedział: „To czyńcie na moją pamiątkę". Od tego czasu celebrowano już Mszę świętą setki milionów razy we wszystkich zakątkach świata - a wszystko to w posłuszeństwie nakazowi Jezusa.
   Istnieje bardzo ścisły związek pomiędzy tym, co stało się w Wielki Czwartek, a wydarzeniami Wielkiego Piątku - związek, który trwa po dziś dzień. Na krzyżu Jezus oddał życie za nasze grzechy i pojednał nas z Ojcem. Jednak Jego śmierć na krzyżu nie oznacza, że automatycznie wszyscy pójdziemy do nieba. Niezbędna jest nasza współpraca z łaską płynącą z krzyża. I w tym właśnie pomaga nam Eucharystia.
   Jezus, który umarł na krzyżu, to ten sam Jezus, który jest obecny na ołtarzu podczas Mszy świętej. Ten, który oddał życie za nasze grzechy, jest tym samym, który dobrowolnie obdarza nas na ołtarzu swoim błogosławieństwem i łaską odkupienia. Ten, który na krzyżu powiedział: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego", ofiaruje się nam - z ciałem i krwią, duszą i bóstwem - w postaci chleba i wina.
   Na krzyżu Jezus złożył doskonałą ofiarę, która już nie wymaga powtarzania. Na ołtarzu ta jednorazowa ofiara uobecnia się dla nas na nowo, abyśmy mogli być świadkami naszego zbawienia. Na krzyżu Jezus zgładził nasze grzechy. Na ołtarzu ofiarowuje nam moc do pokonywania pokus do grzechu i pełniejszego stawania w Jego obecności. Tak więc dzieło krzyża uobecnia się dziś na ołtarzu. W ten sposób Jezus wprowadza nas do swego królestwa!
   Idąc dziś na Mszę świętą, wznieś swoje serce do Pana. Spójrz z wiarą na konsekrowaną Hostię i zobacz w niej Jezusa, który wylewa na ciebie zdroje miłosierdzia. On jest obecny w każdej Mszy świętej, przyciągając cię do siebie.

„Jezu, błogosławię Twoje dzieło zbawienia. Otwórz mi oczy, abym widział Cię na ołtarzu dziś i zawsze. Panie, oddaję Ci moje serce."

[Słowo wśród nas. Medytacje na każdy dzień 3(2013), s. 41n.]

Medytacje na każdy dzień, Wielka Środa - 27 marca

Środa, 27 marca
Wielka Środa

Iz 59,4-9

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. (Iz 50,6)

   Słysząc ten werset w Wielkim Tygodniu, jesteśmy zdumieni, jak wiernie zapowiada on Mękę Pańską. Wyobraźmy więc sobie, jak musiał czuć się Jezus, czytając ten werset. Musiał być świadom, że słowa te odnoszą się nie tylko do starożytnego proroka, ale również do Niego samego. Czy sądzisz, że budziły w Nim one niepokój? A może jako Syn Boży, nie odczuwał lęku?
   Prawda leży prawdopodobnie gdzieś pośrodku. Będąc człowiekiem, Jezus z pewnością odczuwał duży niepokój, myśląc o tym, co miało Go spotkać. Jednak będąc Synem Bożym, mógł wyznać z całym zaufaniem: „Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi" (Iz 50,7).

   Choć więc z pewnością perspektywa czekającej Go męki budziła w Nim lęk (Łk 22,44), znajdował siłę w świadomości, że Ojciec jest z Nim i nigdy Go nie opuści. Możemy doszukać się tu podobieństw do naszego własnego życia. Nie znamy wprawdzie przyszłości, ale możemy przewidzieć, że z pewnością będziemy musieli zmagać się z jakimiś nieszczęściami. Mogą być one poważne, jak śmierć kogoś bliskiego, czy też błahe, jak utknięcie na trzy godziny w korku. Wielkość przeciwności nie jest tak ważna, jak nasze nastawienie. Możemy albo buntować się i narzekać, albo jak Jezus ufnie złożyć to wszystko w dłonie Ojca.

   Wiedz, że powierzając swoje problemy Panu, możesz oczekiwać od Niego czegoś więcej niż tego, że jakoś je przetrwasz. Odkryjesz w sobie nową ufność, że także dla ciebie, jak dla Jezusa, nadejdzie Niedziela Zmartwychwstania. Znasz już zakończenie tej historii! Możesz czerpać siłę z poczucia, że „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra" (Rz 8,28). Jezus nie przyszedł po to, żeby dodać ci ciężarów, lecz abyje wraz z tobą nieść. On czyni je lekkimi. Pamiętaj, że przeszedł drogę na Kalwarię po to, aby móc dziś kroczyć z tobą!

„Panie, wierzę w Ciebie. Ufam, że rozważając to wszystko, co dla mnie uczyniłeś, nauczę się żyć w głębokim pokoju."

[Słowo wśród nas. Medytacje na każdy dzień 3(2013), s. 40n.]

Medytacje na każdy dzień, wtorek - 26 marca

Wtorek, 26 marca
Wielki Wtorek

Iz 49,1-6

Powołał Mnie Pan już z łona mej matki. (Iz 49,1)

   Kim jest ten Jezus, który został ukrzyżowany w Wielki Piątek i zmartwychwstał w Niedzielę Wielkanocną? Pytanie to warto zadawać sobie codziennie. Często gdy czytamy Pismo Święte, nasz obraz Jezusa ogranicza się jedynie do tego, co o Nim pamiętamy. Tak jednak nie musi być. Na przykład Pieśni o Cierpiącym Słudze Jahwe z Księgi Izajasza mogą pozwolić nam spojrzeć na Jezusa w nowy sposób, odsłaniając przed nami nieco bardziej tajemnicę Słowa, które stało się ciałem, aby nas zbawić.
   Kim więc jest Jezus? Jest Sługą Bożym, posłanym, aby wypełnić wszystkie nadzieje Izraela. Jest On w takiej jedności z wybranym ludem Boga, że nawet nosi Jego imię: Izrael (por. Iz 49,3). Jest strzałą zachowaną w kołczanie Ojca na właściwy czas (Iz 49,2). A kiedy ten czas nadejdzie, objawi się Izraelowi i ofiaruje mu udział w chwale Ojca.
Kim jest Jezus? Jest nie tylko wypełnieniem starożytnych obietnic danych Izraelowi, ale także „światłością dla pogan" (Iz 49,6), która ma zanieść im zbawienie. Tak wielka jest miłość Boga do stworzenia, że stał się człowiekiem, aby zanieść zbawienie po wszystkie krańce ziemi. Dzięki Jezusowi każdy człowiek na świecie może wejść w przymierze z Bogiem.
   Kim jest Jezus? Jest odwiecznym Synem Bożym, który chce zjednoczyć się z tobą. Więź miłości między tobą a Nim jest tak mocna, że nic na niebie ani na ziemi nie zdoła jej zerwać. Nie ma takiej rzeczy, której Jezus nie byłby w stanie dla ciebie zrobić. On może usunąć żądło bolesnych wspomnień, przeprowadzając cię przez kolejne etapy przebaczenia i uzdrowienia. Kiedy ktoś ci bliski przeżywa kryzys wiary, On może pociągnąć go do siebie przez twoją modlitwę, służbę, łagodne słowo zachęty i nadziei. Taki właśnie jest Jezus i nikt nie jest poza zasięgiem Jego zbawczej mocy.

„Panie Jezu, powierzam się Twojej mądrości i miłości. Pragnę, przy pomocy Twego Ducha, zaufać Twojej zbawczej mocy bardziej niż jakiejkolwiek ludzkiej mądrości."

[Słowo wśród nas. Medytacje na każdy dzień 3(2013), s. 40]

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

14440556
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
4169
7179
24550
14365774
4169
246202
14440556

Twoje IP: 3.235.137.159
Czas: 2020-10-01 18:29:26