• ogloszenia

  Ogłoszenia

  Tutaj możesz przeczytać ogłoszenia parafialne na najblizszy tydzień.


  czytaj

 • modul kosciol barbary

  Remont

  Dokumentacja związana z kościołem św. Barbary i baszty.


  wejdz wejdz

   

 • kamera

  KAMERA

  Zapraszamy na transmisje live z naszego kościoła.


  zobacz

Medytacje na każdy dzień, Wtorek - 7 maja

Wtorek, 7 maja

Dz 16,22-34

Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. (Dz 16,25)

   Przed laty pewna amerykańska firma maklerska oparła swoją reklamę na haśle: „Kiedy my mówimy, ludzie słuchają". W krótkim filmie reklamowym młody mężczyzna w restauracji mówi, gdzie pracuje, a natychmiast gwar rozmów milknie i zapada cisza.
   Bóg mówi do nas codziennie, na różne sposoby, chociaż czasem trudno Go usłyszeć w gwarze, który nas otacza. On jednak mówi. Potrafi przemówić nawet przez kogoś, kto nie zwraca się do nas bezpośrednio! Tak właśnie uczynił w więzieniu, gdzie przetrzymywano Pawła i Sylasa. Byli ranni na skutek wymierzonych im razów, a mimo to śpiewali hymny Bogu. Strażnik zasypiał tego dnia przy dźwiękach modlitwy uwielbienia zanoszonej przez Apostołów. A pozostali więźniowie, być może groźni kryminaliści, nie wyśmiali tych dwóch obcych przybyszów, lecz słuchali ich jak urzeczeni.
   Śpiew Apostołów dotknął zatwardziałych serc więźniów. Ich modlitwa była tak mocna, że „zachwiały się fundamenty więzienia" (Dz 16,26). W tym nieoczekiwanym czasie i miejscu Bóg posłużył się trzęsieniem ziemi i hymnami Apostołów, by tego wieczoru dotknąć serc strażnika i więźniów. Więźniowie byli tak poruszeni, że nawet nie skorzystali z możliwości ucieczki, a Bóg wykorzystał ich reakcję, aby przemówić do serca strażnika i doprowadzić go do nawrócenia.
   Nie wiemy, gdzie i kiedy Bóg przemówi do nas następnym razem. Może przez słowa homilii albo pieśni śpiewanej podczas Mszy świętej. A może poprzez zasłyszaną przypadkiem rozmowę, przeczytane gdzieś zdanie czy reklamę ustawioną przy drodze. Boże słowo może przyjść jako bezpośrednie natchnienie - rodzącą się w tobie myśl czy poruszenie serca. Bądź więc czujny. Słuchaj, co Bóg ma ci do powiedzenia. Kto wie, może będzie to słowo, które zatrzęsie fundamentami twojego życia?

„Ojcze, chcę dziś usłyszeć Twój głos. Otwórz mi oczy, uszy i serce, abym uchwycił to, co masz mi do powiedzenia."

[Słowo wśród nas. Medytacje na każdy dzień 5(2013), s. 24]

Medytacje na każdy dzień, Poniedziałek - 6 maja

Poniedziałek,6 maja
Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

J 14,6-14

Panie, pokaż nam Ojca. (J 14,8)

   Nie znamy dokładnie losów Filipa i Jakuba po zmartwychwstaniu Jezusa. Jednak Ewangelia według św. Jana rzuca nieco światła na sylwetkę Apostoła Filipa. W kilku sytuacjach był on w stanie nazwać i wyrazić myśli i wątpliwości nurtujące pozostałych uczniów. Należy mieć nadzieję, że odpowiedzi Jezusa skłoniły ich wszystkich - a zwłaszcza Filipa, który miał odwagę zadawać pytania - do stawiania kolejnych kroków na drodze wiary.
   Na samym początku działalności publicznej Jezusa to właśnie Filip opowiada swemu przyjacielowi, Natanaelowi, o Rabbim z Nazaretu (J 1,43- 46). Zamiast wdawać się w dysputy teologiczne, zaprasza go, by spotkał się z Jezusem i sam się przekonał, kim On jest. A Jezus, który przeniknął serce Natanaela, dokonał reszty.
   Przed nakarmieniem wielotysięcznego tłumu Jezus zapytał Filipa, skąd wziąć chleba, aby wszystkich nakarmić (J 6,5-7). W odpowiedzi Filip wypowiada głośno to, co myśleli wszyscy: To niemożliwe! Następnie jednak wykonując polecenia Jezusa, uczestniczy w cudzie zapowiadającym pokarm, który trwa na wieki. Kiedy później poganie pragną spotkać się z Jezusem, to właśnie Filip informuje Go o tym w ich imieniu (J 12,20-22). Z kolei w dzisiejszej Ewangelii Filip prosi Jezusa o to, co jest pragnieniem wszystkich uczniów - aby pokazał im Ojca.
   Jezus rzadko odpowiada wprost na pytania Filipa. Apostoł musiał uważnie słuchać, a następnie długo rozważać słowa Jezusa, aby zrozumieć ich znaczenie. Nie wiemy, jaka była reakcja większości cudownie nakarmionych ludzi i pogan pragnących spotkać się z Jezusem, ale wiemy, że Filip dostatecznie przekonał się o prawdzie Jego słów, by oddać za Niego życie.
   A może i ty ożywisz w sobie dary, których tak skutecznie używał Filip, zadając Panu pytania i przyprowadzając do Niego innych? Czasami będzie to wymagało wytrwałej modlitwy, cierpliwego oczekiwania odpowiedzi Pana na dręczące cię problemy. Czasami wstawiania się za kimś w ciszy serca. Kiedy indziej zagłębiania się w słowo Boże, by odkryć jego sens, lub wspólnej modlitwy z bratem czy siostrą w Panu. W każdej z tych sytuacji przede wszystkim proś Pana, aby był z tobą a następnie przyglądaj się uważnie temu, co On czyni.

„Jezu, naucz mnie być dobrym przyjacielem na wzór Twojego ucznia, Filipa."

[Słowo wśród nas. Medytacje na każdy dzień 5(2013), s. 23n.]

Medytacje na każdy dzień, Niedziela - 5 maja

Niedziela, 5 maja
J 14,23-29

Pokój zostawiam wam, pokój mój dają wam. (J 14,27)
 
   Rzadko znajdujemy w Piśmie Świętym tak trynitarne fragmenty, jak te kilka wersów. Dzisiejszy fragment Ewangelii pochodzi z mowy pożegnalnej Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Są to ostatnie słowa Jezusa pozostawione uczniom przed Jego pojmaniem i ukrzyżowaniem. W obejmującej pięć rozdziałów mowie (J 13-17) Jezus skupia się na relacji pomiędzy Trójjedynym Bogiem a Jego ludem. Ukazuje nam ona, jak bardzo Bóg pragnie pociągnąć do siebie każdego człowieka oraz w jaki sposób możemy zostać napełnieni Jego pokojem.
   Dzisiejszy fragment zawiera wiele wątków przewijających się przez całą pożegnalną mowę Jezusa. Zapewnia On uczniów o miłości Ojca. Objawia, że Ojciec pragnie uczynić sobie mieszkanie w sercach wszystkich, którzy Go kochają. Mówi o roli Ducha Świętego w naszym życiu i o błogosławieństwie płynącym z przestrzegania Bożych przykazań. To zadziwiające, jak wiele treści zawiera te kilka krótkich zdań o Ojcu, Synu i Duchu Świętym!
   Trójca Święta jest tajemnicą naszej wiary, której jednak nie musimy do końca rozumieć, aby doświadczyć pokoju obiecanego nam przez Trójjedynego Boga. Niewielu z nas wie, w jaki sposób działa zegarek, samochód czy komputer, a przecież nie przeszkadza nam to korzystać z dobrodziejstw tych wynalazków. Mówiąc: „Pokój zostawiam wam", Jezus ofiaruje nam udział w harmonii i komunii istniejącej wewnątrz Trójcy Świętej. Ofiaruje nam głęboki, prawdziwy i trwały pokój.
   Pokój Boży nie jest jedynie miłym uczuciem. Niesie on ze sobą łaskę pragnienia świętości i odwrócenia się od zła. Niesie łaskę przebaczenia. Uświadamia nam, że Bóg jest z nami i nie mamy się czego bać (J 14,27). Daje głębokie poczucie bezpieczeństwa, płynące od Ojca, Syna i Ducha Świętego.

„Jezu, pragnę dziś i każdego dnia trwać w Twoim pokoju."

[Słowo wśród nas. Medytacje na każdy dzień 5(2013), s. 22n.]

Medytacje na każdy dzień, Sobota - 4 maja

Sobota, 4 maja
Dz 16,1-10

Staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. (Dz 16,10)

   „Czy mnie słyszałeś? Czy ty w ogóle mnie słuchasz?". Te słowa często powtarzają rodzice i nauczyciele. Jednak nie tylko dzieci mają problem z uchwyceniem różnicy pomiędzy słyszeniem a słuchaniem. Wciąż słyszymy mówiących ludzi, ale jeśli chcemy nawiązać z kimś relację, musimy naprawdę zacząć go słuchać. Odnosi się to również - a nawet przede wszystkim - do naszej relacji z Bogiem.
   Gdy jednak chodzi o relację z Bogiem, pojawia się taki problem, że nie zawsze wiemy, czego mamy słuchać. Dzieje się tak dlatego, że Bóg zwykle „mówi" w sposób niesłyszalny dla naszych uszu.
   Do tego dochodzi fakt, że my niekoniecznie spodziewamy się Go usłyszeć i dlatego trudno nam rozpoznać Jego głos nawet wtedy, gdy rzeczywiście do nas przemawia. Jak dzieci szkolne mamy problem ze słuchaniem i jak dzieci zakładamy z góiy, że nasz Ojciec nie ma nam nic ciekawego do powiedzenia.
   Jednak Księga Dziejów Apostolskich dowodzi, że Apostołowie nauczyli się słuchać Ducha Świętego - a więc my również możemy się tego nauczyć. Paweł i jego towarzysze, wykonujący pionierską pracę misjonarzy, także potrzebowali ciągłego prowadzenia Ducha Świętego. Na pewno przejęli od Piotra, Jana i pozostałych uczniów Jezusa nawyk regularnej modlitwy, trwania we wspólnocie, studiowania Pisma Świętego (Dz 2,42). Byli jednak otwarci również na inne sposoby słuchania Boga, jak na przykład rzucanie losów (Dz 1,26), otwarcie na słowo dawane za pośrednictwem aniołów (Dz 8,26), a nawet wizje (Dz 9,3; 10,11)!
   My niekoniecznie będziemy mieć wizje i spotykać aniołów, jak Paweł, Łukasz i ich towarzysze, ale jeśli będziemy czujni, z pewnością ujrzymy znaki Bożego prowadzenia. Bóg będzie mówił do nas przez słowa Pisma Świętego i naukę Kościoła, ale także przez wydarzenia życia, przez naszych braci i siostry w wierze, a nawet przez piękno i majestat stworzenia. Bóg pragnie nas uczyć i prowadzić na wiele sposobów. Słuchajmy Go z uwagą, a na pewno usłyszymy, co ma nam dziś do powiedzenia.

„Duchu Święty, wierzę, że chcesz do mnie mówić. Naucz mnie słuchać Ciebie."

[Słowo wśród nas. Medytacje na każdy dzień 5(2013), s. 21n.]

Medytacje na każdy dzień, Piątek - 3 maja

Piątek, 3 maja
Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

Jdt 13,18-20

Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. (Jdt 13,18)

   Polscy katolicy, wyjeżdżając do Europy Zachodniej, bywają zaskoczeni sytuacją Kościoła w odwiedzanych krajach. Niewielkie grupy wiernych nie są w stanie utrzymać wspaniałych niegdyś świątyń. Duszpasterstwo prowadzone jest często przez księży z Aftyki czy Azji, którzy -  jak europejscy misjonarze w ich krajach - z poświęceniem zmagają się z obcym sobie językiem i kulturą. Są diecezje, w których na serio rozważa się wprowadzenie kilku centrów duszpasterskich, gdzie byłaby sprawowana Msza święta niedzielna, a w pozbawionych księży parafiach odbywałyby się odprawiane przez stałych diakonów nabożeństwa słowa Bożego, połączone z udzielaniem Komunii świętej. W maju na próżno będziemy tam szukać tak popularnych u nas nabożeństw majowych.
   Bywają też zaskoczenia pozytywne. Znajdujemy żywe parafie, w których wszyscy uczestnicy liturgii są w nią zaangażowani, a przybysz z zewnątrz zostaje natychmiast rozpoznany i mile przyjęty. Podczas Mszy świętej nikt nie podpiera filarów ani nie stoi na zewnątrz, udając, że słucha. Widać, że ludzie ci są w kościele nie tylko dlatego, że tak zostali wychowani, ale również z osobistego wyboru.
   O ileż jednak łatwiej dokonać takiego wyboru w kraju, gdzie chrześcijaństwo - jeśli nawet traci swoją masowość - wciąż pozostaje prężną i atrakcyjną opcją. Gdzie jego dobre owoce rzucają się w oczy każdemu, kto choć trochę zainteresuje się historią i kulturą. Gdzie wciąż żywe są tradycyjne nabożeństwa, w których uczestniczyło tak wiele pokoleń naszych przodków. Gdzie nikt, niezależnie od swoich poglądów, nie może zaprzeczyć, że dla bardzo wielu ludzi wiara jest czymś ważnym. Gdzie kult Maryi sprawia, że tysiące pielgrzymów wyrusza co roku w drogę do Jej sanktuariów. Gdzie ten, kto chce do Boga powrócić, nie musi się długo zastanawiać, gdzie Go szukać.
   Czy naprawdę doceniamy to, że Polska, z wyboru naszych przodków, jest królestwem Maryi? Czy przechodząc formację w nowych ruchach i wspólnotach, nastawioną na indywidualny, świadomy wybór Jezusa jako Pana, potrafimy ucieszyć się tą odpowiedzią wiaiy, którą daliśmy Bogu jako naród? Czy mamy świadomość, że nasze nawrócenie zawdzięczamy wielu bezimiennym ludziom tworzącym w naszym kraju środowisko wiary? Niech dzisiejsze słowa psalmu responsoryjnego, zaczerpnięte z Księgi Judyty, będą naszym dziękczynieniem za nasze Maryjne dziedzictwo.

„Panie, dziękuję Ci za wszystkich, którzy przekazywali mi wiarę w Ciebie. Proszę Cię, naucz mnie cenić to, że w naszym kraju możemy bez przeszkód Cię wielbić i praktykować wiarę."

[Słowo wśród nas. Medytacje na każdy dzień 5(2013), s. 20]

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

15152392
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
6640
7115
53428
15061557
110994
213739
15152392

Twoje IP: 3.239.40.250
Czas: 2021-01-18 19:18:31