• ogloszenia

  Ogłoszenia

  Tutaj możesz przeczytać ogłoszenia parafialne na najblizszy tydzień.


  czytaj

 • modul kosciol barbary

  Remont

  Dokumentacja związana z kościołem św. Barbary i baszty.


  wejdz wejdz

   

 • kamera

  KAMERA

  Zapraszamy na transmisje live z naszego kościoła.


  zobacz

Medytacje na każdy dzień, Wtorek - 2 kwietnia

Wtorek, 2 kwietnia

Dz 2,36-41

Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. (Dz 2,37)

   Zwykle rozpoczynamy nowy dzień z konkretną wizją tego, co on nam przyniesie. Także pięć tysięcy Żydów, o których mówi nam dzisiejsze pierwsze czytanie, miało tego dnia swoje własne plany i oczekiwania. Przybyli oni do Jerozolimy, aby - jak co roku - świętować tam Pięćdziesiątnicę.
   Jednak w pewnym momencie zaczęło się dziać coś nieoczekiwanego. Nagle powiał wicher, w powietrzu zatańczyły ogniste języki. Ogarnięci jakimś przedziwnym zapałem, prości rybacy, sprawiający wrażenie pijanych, zaczęli głośno wysławiać Boga. Ten dzień zdecydowanie nie potoczył się zgodnie z utartą tradycją!
   Nie od razu dla wszystkich stało się jasne, że dzieje się coś nie tylko niezwykłego, ale i nadprzyrodzonego. A w dodatku dotykającego w osobisty sposób każdego z zebranych. Gdy Piotr opowiedział zgromadzonym tłumom o Jezusie i Jego cudownym, zbawczym zmartwychwstaniu, słuchacze „przejęli się do głębi serca" (Dz 2,37). To, co początkowo obudziło w nich jedynie ciekawość a może i zdenerwowanie z powodu zakłócenia przebiegu święta - zakończyło się wielką radością. Jezus powstał z martwych, co więcej, Jego Święty Duch działał w zgromadzonych, otwierając ich serca na Ewangelię. Historia Jezusa dotykała ich osobiście, trwale przemieniając ich życie.
   Również Maria Magdalena przybyła do grobu z konkretnymi oczekiwaniami -    spodziewała się znaleźć tam zawinięte w płótna ciało Jezusa. Jego tam jednak nie było! Jej smutek ustąpił dopiero wówczas, gdy Jezus wezwał ją po imieniu, wlewając życie i nadzieję w jej zranione, udręczone serce.
   Obie te historie mówią nam, że Jezus ma moc poruszyć nasze serca i wprowadzić nas na nowy, wyższy poziom wiary. Poruszeni Jego słowem, pragniemy Mu odpowiedzieć, pragniemy przybliżyć się do Niego i naśladować Go wierniej niż dotąd. Nasza miłość ku Niemu wzrasta. Pragnienia ziemskie ustępują pragnieniom niebieskim. Nie jest to wynikiem naszych wysiłków, lecz dziełem Boga, który mocą swego Ducha przemienia nasze życie!
   Zgromadzeni w Jerozolimie otworzyli się na przyjęcie chrztu i daru Ducha Świętego. Żałoba Marii Magdaleny zamieniła się w radość, a ona sama pobiegła do uczniów, aby im powiedzieć, że widziała Pana. Być może i tobie Bóg przygotował dziś coś niespodziewanego. Jak Mu odpowiesz?

„Jezu, dziękuję Ci za Twoje zmartwychwstanie. Dziękuję Ci za to, że przemieniasz mnie i umacniasz moją wiarę."

[Słowo wśród nas. Medytacje na każdy dzień 4(2013), s. 20]

Medytacje na każdy dzień, Poniedziałek - 1 kwietnia

Poniedziałek, 1 kwietnia

Dz 2,14.22-32

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. (Dz 2,32)

   W sensie prawniczym świadek to obserwator - ktoś, kto był na miejscu wydarzenia i widział je na własne oczy. Dlatego jego zeznania mają ogromną wartość dowodową. Piotr i pozostali uczniowie byli w takim właśnie znaczeniu świadkami zmartwychwstałego Jezusa. Jeśli więc chcielibyśmy dziś przeprowadzić proces mający na celu zbadanie prawdziwości zmartwychwstania, musielibyśmy uznać, że nie mamy zbyt wielu świadków, a poza tym wszyscy oni od dawna nie żyją!
   Na szczęście dowodem w sprawie mogą być nie tylko zeznania żyjących świadków. W naszym przypadku takim dowodem jest na przykład Pismo Święte. Słowa proroków i Ewangelistów mówią nam o Jezusie i o nowym życiu, które nam wysłużył.
   Dowodem mogą też być dzieje świata. Uczniowie Jezusa zanieśli swoje świadectwo aż na krańce świata, przemieniając całe cesarstwo rzymskie. Od zesłania Ducha Świętego aż po dziś dzień Jezus poruszył swoją nauką więcej serc niż jakikolwiek inny przywódca religijny. Jego pojawienie się na świecie rozpoczęło nową erę w historii ludzkości, o czym przypomina nam sposób datowania wydarzeń historycznych jako mających miejsce przed lub po narodzeniu Chrystusa.
   Możemy również odwołać się do wielu ludzi żyjących na przestrzeni przeszło dwóch tysięcy lat naszej ery, których życie uległo tak głębokiej przemianie, że zwróciło to publiczną uwagę. Są to święci i bohaterowie naszej wiary. Oni także świadczą o tym, że Jezus wciąż żyje i działa w świecie.
   Jesteś wreszcie i ty Jeśli doświadczyłeś w swoim życiu obecności Jezusa, to i ty jesteś Jego świadkiem. Jeśli zostałeś przez Niego uzdrowiony - fizycznie albo duchowo - jesteś Jego świadkiem. Jeśli Jezus pomógł ci odnaleźć pokój i radość życia, przezwyciężyć niszczący nałóg lub naprawić zniszczoną relację, jesteś Jego świadkiem. Twoje życie jest świadectwem Jego zmartwychwstania. Twoja wiara, twoje zaangażowanie, twoje pragnienie czynienia tego, co słuszne i miłe Panu, jest dowodem dla całego świata, że Jezus powstał martwych.
   Tak, ty sam jesteś świadkiem zmartwychwstania Jezusa. Wstań więc i pokaż światu, że On żyje!

„Panie, raduję się z Twojego zmartwychwstania. Spraw, aby światło, które we mnie zapaliłeś, zajaśniało przed światem."

[Słowo wśród nas. Medytacje na każdy dzień 4(2013), s. 19n.]

Medytacje na każdy dzień, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 31 marca

Niedziela, 31 marca
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

J 20,1-9

Ujrzał i uwierzył (J 20, 8)

   Alleluja! Chrystus zmartwychwstał! Ojcze, dzięki Ci składamy za wielką Twoją chwałę! Radujemy się, zwracając nasze myśli ku Temu, który zasiada po Twojej prawicy ponad wszelką zwierzchnością władzą i panowaniem.
   On żyje! Myśli Marii Magdaleny krążyły wokół pustego grobu. Nie ma Jezusa! Co mogło się stać? Kto zabrał Jego ciało? My jednak kierujemy wzrok ku Chrystusowi żyjącemu. Nasze myśli nie błądzą bezładnie w poszukiwaniu jakiegoś „racjonalnego" wyjaśnienia. Fakt, że Jezus żyje, daje nam nadzieję. Jesteśmy nowym stworzeniem. Możemy patrzeć na życie nowymi oczyma, myśleć w nowy sposób, wypowiadać słowa mądrości i zrozumienia. Fakt, że Jezus żyje, daje nam pokój. To, co nieznane, nie musi nas już niszczyć. Bóg jest z nami i nic nie zdoła oddzielić nas od Jego miłości.
   On żyje! Myśli Piotra były przepełnione żalem: „Zawiodłem Go. Powiedziałem, że oddam za Niego życie, a potem uciekłem. A teraz Go nie ma". Jednak teraz nie ma już potępienia. Jezus pojednał nas ze sobą. Siedzimy wraz z Nim po prawicy Boga. Ponieważ On żyje, jesteśmy wolni od prawa grzechu i śmierci. On przebacza nam nasze grzechy. Krew Jezusa nas oczyszcza, a ponieważ On żyje na wieki, oczyszczenie to ma potężną moc. Nasze życie jest teraz ukryte w Chrystusie, jednak pewnego dnia ukażemy się z Nim w chwale.
   On żyje! Jan zobaczył ten sam pusty grób - i uwierzył. Być może nie rozumiał wszystkiego do końca, ale uwierzył. Przypomniał sobie Boże obietnice i widząc dowód w postaci pustego grobu, zaufał mu bardziej niż temu, co podsuwał mu umysł.
   On żyje! A jaka jest twoja reakcja? W Chrystusie jest obietnica życia, które nigdy się nie kończy, życia pełnego łaski i chwały, wolności i radości bez granic. Choć na co dzień doświadczamy braków i niedogodności, to wciąż wznosimy wzrok ku temu, co w górze, wiedząc, co naprawdę oznacza pusty grób – Chrystus zmartwychwstał, a my staliśmy się uczestnikami obietnicy życia wiecznego!

„Jezu, Ty żyjesz! W Tobie żyję, poruszam się i jestem! Alleluja!"

[Słowo wśród nas. Medytacje na każdy dzień 3(2013), s. 43n.]

Medytacje na każdy dzień, Wigilia Paschalna - 30 marca

Sobota, 30 marca
Wigilia Paschalna

Rdz 1,1 -2,2

Na początku... (Rdz 1,1)

   Dziś powracamy do początku. Rozważając mękę i śmierć Jezusa, oczekując Jego zmartwychwstania, przeczuwamy, że wydarzy się coś nowego. Stajemy wobec punktu zwrotnego całej historii, tej dramatycznej chwili, w której Jezus, przechodząc ze śmierci do życia, czyni wszystko nowe.
   Nie wystarczyło naprawić to, co stare. Starożytna homilia na Wielką Sobotę ukazuje Jezusa zstępującego do otchłani, aby wyprowadzić z niej Adama i Ewę. Mówi im: „Niegdyś szatan wywiódł cię z rajskiej ziemi, Ja zaś wprowadzę ciebie już nie do raju, lecz na tron niebiański. Zakazano ci dostępu do drzewa będącego obrazem życia, ale Ja, który jestem życiem, oddaję się tobie". Nie było to jedynie przywrócenie dawnego stanu rzeczy. Jezus wyniósł całe stworzenie na całkowicie nowy poziom.
   Już sama liturgia Wigilii Paschalnej wprowadza nas w tajemnicę tego nowego stworzenia. Rozniecony zostaje nowy ogień, od którego zapala się Paschał.
   Następnie ten jeden płomień, od którego zapalają swe świece wszyscy zgromadzeni, sprawia, że cały kościół przechodzi z ciemności do światła. Po tym następuje błogosławieństwo wody chrzcielnej, którą będą ochrzczeni nowi członkowie Kościoła. Tak, Jezus naprawdę czyni wszystko nowe!
   Ta nowość rozciąga się na nasze życie. Jezus stwarza na nowo, odnawia swoją mocą świat zniszczony grzechem, a także każdego z nas. Ten, który swoim słowem stworzył wszechświat, przywraca nam pokój i harmonię. Nie jest to prowizoryczne łatanie dziur, ale całkowicie nowy początek.
   Zastanów się więc dziś, co oznacza dla ciebie to nowe stworzenie. Co masz w sobie „starego", co Jezus chciałby uczynić nowym? Czy czujesz się zmęczony i znużony życiem? Pozwól, by napełnił cię radością płynącą z Jego zbawienia. Pozwól Mu zamienić twój lament w radosny taniec. Pozwól Mu włożyć w twoje serce nową pieśń. Jesteś nowym stworzeniem!

„Panie, stwórz mnie na nowo! Przeprowadź mnie ze śmierci do życia, z chaosu do harmonii, z ciemności do światła. Chcę w pełni uczestniczyć w nowym życiu, jakim obdarzasz mnie przez swoje zmartwychwstanie."

[Słowo wśród nas. Medytacje na każdy dzień 3(2013), s. 43]

 

Medytacje na każdy dzień, Wielki Piątek - 29 marca

Piątek, 29 marca

Wielki Piątek

J 18,1 - 19,42

W ręce Twoje powierzam ducha mojego. (Ps 31,6)

Przeżywamy dziś Wielki Piątek, dzień, dla którego Jezus przyszedł na świat. Cale Jego życie, wszystkie Jego słowa i czyny prowadziły do tego dnia. Każdy cud, każda nauka, każde słowo przebaczenia czy upomnienia nabiera sensu dopiero w świetle krzyża. Dziś jesteśmy wezwani, by z milionami ludzi na całym świecie patrzeć na Baranka, który został zabity za nasze grzechy.

Patrz więc na Tego, o którym Piłat powiedział: „Oto Człowiek" (J 19,5). Patrz na Chrystusa w Jego człowieczeństwie. Wspominaj Jego skromne narodziny w betlejemskiej stajni. Kontempluj Jego ukryte życie, gdy u boku Józefa i Maryi wzrastał w mądrości i łasce.

Patrz na Tego, na którym spoczął Duch Święty w postaci gołębicy. Spójrz na Jego pokorę, ufność i poddanie Ojcu, z którym kroczył każdego dnia. Kontempluj Tego, który modlił się: „W ręce Twoje powierzam ducha mojego" (Ps 31,6). Pomyśl o tym, że te słowa, wypowiedziane wraz z ostatnim tchnieniem, były doskonałym podsumowaniem życia całkowicie oddanego Ojcu.

Patrz na Tego, który powiedział: „Pragnę" (J 19,28). Kontempluj Tego, który odczuwał - zarówno fizycznie, jak i duchowo - głód, pragnienie i ból. Przyszedł nie po to, aby Mu służono, ale by służyć. Umył nogi swoim przyjaciołom. Jadał z grzesznikami i dotykał trędowatych. Dzień za dniem poświęcał życie dla swojego ludu. A teraz wisi na krzyżu, zdradzony i opuszczony. Przybity do drzewa, nadal oddaje swoje życie.

„Oto król wasz!" (J 19,14). Klękamy u Jego przebitych i zakrwawionych stóp, uprzedzając ten dzień, w którym zegnie się przed Nim każde kolano. Spójrz na tego wyszydzonego rabbiego i zobacz w Nim przedwiecznego Króla, przez którego wszystko zostało stworzone. Zobacz w Nim swojego Arcykapłana zsiadającego w niebie i bezustannie wstawiającego się za tobą tak jak to czynił na krzyżu.

Patrz na Jezusa. Niebo ciemnieje. Ziemia się trzęsie. Skały pękają. Jego ciało spoczywa spokojnie. Jego majestat jest ukryty, ale jedynie na jakiś czas. Oto twój Król.

„Jezu, w Twoje ręce powierzam ducha mojego."

[Słowo wśród nas. Medytacje na każdy dzień 3(2013), s. 42n.]

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

15152413
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
6661
7115
53449
15061557
111015
213739
15152413

Twoje IP: 3.239.40.250
Czas: 2021-01-18 19:24:07