• ogloszenia

  Ogłoszenia

  Tutaj możesz przeczytać ogłoszenia parafialne na najblizszy tydzień.


  czytaj

 • modul kosciol barbary

  Remont

  Dokumentacja związana z kościołem św. Barbary i baszty.


  wejdz wejdz

   

 • kamera

  KAMERA

  Zapraszamy na transmisje live z naszego kościoła.


  zobacz

Medytacje na każdy dzień, Wielka Środa - 27 marca

Środa, 27 marca
Wielka Środa

Iz 59,4-9

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. (Iz 50,6)

   Słysząc ten werset w Wielkim Tygodniu, jesteśmy zdumieni, jak wiernie zapowiada on Mękę Pańską. Wyobraźmy więc sobie, jak musiał czuć się Jezus, czytając ten werset. Musiał być świadom, że słowa te odnoszą się nie tylko do starożytnego proroka, ale również do Niego samego. Czy sądzisz, że budziły w Nim one niepokój? A może jako Syn Boży, nie odczuwał lęku?
   Prawda leży prawdopodobnie gdzieś pośrodku. Będąc człowiekiem, Jezus z pewnością odczuwał duży niepokój, myśląc o tym, co miało Go spotkać. Jednak będąc Synem Bożym, mógł wyznać z całym zaufaniem: „Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi" (Iz 50,7).

   Choć więc z pewnością perspektywa czekającej Go męki budziła w Nim lęk (Łk 22,44), znajdował siłę w świadomości, że Ojciec jest z Nim i nigdy Go nie opuści. Możemy doszukać się tu podobieństw do naszego własnego życia. Nie znamy wprawdzie przyszłości, ale możemy przewidzieć, że z pewnością będziemy musieli zmagać się z jakimiś nieszczęściami. Mogą być one poważne, jak śmierć kogoś bliskiego, czy też błahe, jak utknięcie na trzy godziny w korku. Wielkość przeciwności nie jest tak ważna, jak nasze nastawienie. Możemy albo buntować się i narzekać, albo jak Jezus ufnie złożyć to wszystko w dłonie Ojca.

   Wiedz, że powierzając swoje problemy Panu, możesz oczekiwać od Niego czegoś więcej niż tego, że jakoś je przetrwasz. Odkryjesz w sobie nową ufność, że także dla ciebie, jak dla Jezusa, nadejdzie Niedziela Zmartwychwstania. Znasz już zakończenie tej historii! Możesz czerpać siłę z poczucia, że „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra" (Rz 8,28). Jezus nie przyszedł po to, żeby dodać ci ciężarów, lecz abyje wraz z tobą nieść. On czyni je lekkimi. Pamiętaj, że przeszedł drogę na Kalwarię po to, aby móc dziś kroczyć z tobą!

„Panie, wierzę w Ciebie. Ufam, że rozważając to wszystko, co dla mnie uczyniłeś, nauczę się żyć w głębokim pokoju."

[Słowo wśród nas. Medytacje na każdy dzień 3(2013), s. 40n.]

Medytacje na każdy dzień, wtorek - 26 marca

Wtorek, 26 marca
Wielki Wtorek

Iz 49,1-6

Powołał Mnie Pan już z łona mej matki. (Iz 49,1)

   Kim jest ten Jezus, który został ukrzyżowany w Wielki Piątek i zmartwychwstał w Niedzielę Wielkanocną? Pytanie to warto zadawać sobie codziennie. Często gdy czytamy Pismo Święte, nasz obraz Jezusa ogranicza się jedynie do tego, co o Nim pamiętamy. Tak jednak nie musi być. Na przykład Pieśni o Cierpiącym Słudze Jahwe z Księgi Izajasza mogą pozwolić nam spojrzeć na Jezusa w nowy sposób, odsłaniając przed nami nieco bardziej tajemnicę Słowa, które stało się ciałem, aby nas zbawić.
   Kim więc jest Jezus? Jest Sługą Bożym, posłanym, aby wypełnić wszystkie nadzieje Izraela. Jest On w takiej jedności z wybranym ludem Boga, że nawet nosi Jego imię: Izrael (por. Iz 49,3). Jest strzałą zachowaną w kołczanie Ojca na właściwy czas (Iz 49,2). A kiedy ten czas nadejdzie, objawi się Izraelowi i ofiaruje mu udział w chwale Ojca.
Kim jest Jezus? Jest nie tylko wypełnieniem starożytnych obietnic danych Izraelowi, ale także „światłością dla pogan" (Iz 49,6), która ma zanieść im zbawienie. Tak wielka jest miłość Boga do stworzenia, że stał się człowiekiem, aby zanieść zbawienie po wszystkie krańce ziemi. Dzięki Jezusowi każdy człowiek na świecie może wejść w przymierze z Bogiem.
   Kim jest Jezus? Jest odwiecznym Synem Bożym, który chce zjednoczyć się z tobą. Więź miłości między tobą a Nim jest tak mocna, że nic na niebie ani na ziemi nie zdoła jej zerwać. Nie ma takiej rzeczy, której Jezus nie byłby w stanie dla ciebie zrobić. On może usunąć żądło bolesnych wspomnień, przeprowadzając cię przez kolejne etapy przebaczenia i uzdrowienia. Kiedy ktoś ci bliski przeżywa kryzys wiary, On może pociągnąć go do siebie przez twoją modlitwę, służbę, łagodne słowo zachęty i nadziei. Taki właśnie jest Jezus i nikt nie jest poza zasięgiem Jego zbawczej mocy.

„Panie Jezu, powierzam się Twojej mądrości i miłości. Pragnę, przy pomocy Twego Ducha, zaufać Twojej zbawczej mocy bardziej niż jakiejkolwiek ludzkiej mądrości."

[Słowo wśród nas. Medytacje na każdy dzień 3(2013), s. 40]

Medytacje na każdy dzień, poniedziałek - 25 marca

Poniedziałek, 25 marca
Wielki Poniedziałek

J 12,1-11

Ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie. (J 12,8)

   Dlaczego Jezus wypowiedział te słowa? Czyżby chciał, aby Jego wyznawcy lekceważyli potrzeby biednych? Oczywiście, że nie! Wiedział jednak, że Judaszowi w rzeczywistości nie zależy na ubogich - że wykradał pieniądze, aby je gromadzić dla siebie. Pragnął też, aby uczniowie nie zmarnowali tego krótkiego czasu, który miał jeszcze z nimi spędzić.
Dziś Jezus mówi te same słowa do nas, rozpoczynających Wielki Tydzień. Przez cały ten tydzień „mamy" Jezusa u siebie w wyjątkowy sposób. On wie, jak wielu potrzebom musimy zaradzić, jak wiele mamy rozproszeń, zajęć, obowiązków. Są to w pewnym sensie ci „ubodzy", którzy stanowią dla nas doskonałą wymówkę, dlaczego brakuje nam czasu, by rzucić się do stóp Jezusa i trwać tam wraz z Marią Magdaleną, która namaściła Jego stopy.
   Postanów sobie, że codziennie w tym tygodniu znajdziesz czas dla Jezusa. Rozpocznij dzień modlitwą. Postaraj się uczestniczyć we Mszy świętej. Przeczytaj któryś z ewangelicznych opisów Męki Pańskiej. Poszukaj okazji, by wesprzeć prawdziwych ubogich w twoim otoczeniu, gdyż jest to jedna z najlepszych dróg, by spotkać Jezusa twarzą w twarz. Uwierz, że nic się nie stanie, jeśli twoje zajęcia chwilę poczekają, zanim do nich powrócisz.
   Miej odwagę na ten tydzień zmienić swój zwyczajny rozkład dnia. Może trzeba będzie coś odłożyć na później, a może zredukować czas poświęcany codziennym obowiązkom. A może odkryjesz, że jesteś w stanie działać bardziej efektywnie niż zazwyczaj?
   Spotkanie w Betanii było prawdo-podobnie ostatnią okazją, kiedy Maria, Marta i Łazarz zobaczyli się z Jezusem przed Jego męką i śmiercią. Dzięki aktowi miłości i czci, uczynionemu przez Marię, posiłek ten nabrał nowego, wyjątkowego charakteru. Jej oddanie Jezusowi sprawiło, że wspominamy to wydarzenie już od dwóch tysięcy lat. Bóg obiecuje, że jeśli w tym tygodniu otworzymy przed Nim nasze serca, zmieni się atmosfera także w naszym domu. Odłóż więc na ten czas swoje problemy. One mogą poczekać. Ty bądź z Jezusem.

„Jezu, pomóż mi postawić Cię w tym tygodniu na pierwszym miejscu. Nie pozwól mi tak dać się pochłonąć innym zajęciom, abym stracił z oczu Ciebie i zamknął serce na łaski, które chcesz mi ofiarować."

[Słowo wśród nas. Medytacje na każdy dzień 3(2013), s. 39]

Medytacje na każdy dzień, niedziela - 24 marca

Niedziela, 24 marca
Niedziela Męki Pańskiej

Łk 22,14-23,56

Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec. (Łk 22,28-29)

   Dziś rozpoczyna się Wielki Tydzień. Dany nam jest przywilej stanięcia przy Jezusie, który podejmuje dzieło naszego zbawienia.
   Podobnie jak Dwunastu, nie zawsze towarzyszymy Jezusowi w sposób doskonały. Może zaśniemy w Ogrodzie, zamiast razem z Nim czuwać. Może niezgrabnie wymachując mieczem, przeoczymy rzeczywistego nieprzyjaciela. Może będziemy trzymać się w bezpiecznej odległości od Niego, a nawet udawać, że Go nie znamy. Może dołączymy do Niego dopiero w ostatniej chwili, jak „Dobry Łotr", który uznał Jezusa za niewinnego i zapragnął, by On wspomniał na niego, gdy wejdzie do swego królestwa. Niezależnie od wszystkich naszych słabości Jezus jest zdecydowany wypełnić wolę Ojca - ponieważ nas kocha.
   Dzisiaj czytamy opis Męki Pańskiej od początku do końca. W ciągu tygodnia będziemy przeżywać te wydarzenia jedno po drugim, tak jak następowały one w czasie. W Wielki Czwartek spotkamy się z Jezusem w Wieczerniku, patrząc, jak umywa nogi Apostołom, ustanawia kapłaństwo i odprawia pierwszą Eucharystię. Następnie, do późna w nocy, mamy możliwość czuwania z Nim, adorując Najświętszy Sakrament. W Wielki Piątek możemy towarzyszyć Mu na drodze krzyżowej i stanąć przy Nim na Kalwarii. Podczas Wigilii Paschalnej możemy świętować Jego zwycięstwo nad śmiercią, celebrując liturgię światła oraz ciesząc się włączeniem do Kościoła przez chrzest nowych braci i sióstr.
   Nie czekajmy na ostatnią chwilę! Idźmy za Panem już od dzisiaj. Starajmy się przeżywać każdą liturgię z miłością i wdzięcznością. Pamiętajmy, że Jezus chce otworzyć przed nami swoje królestwo. To jeszcze więcej niż raj, który obiecał po śmierci Dobremu Łotrowi. Obietnica Jezusa zawiera również zapewnienie o Jego bliskości już tu i teraz. Ci, którzy trwają w Jego bliskości, otrzymają moc w utrapieniach, siły do nowego życia i wsparcie najlepszego Przyjaciela.

„Jezu, dziękuję Ci za to, ze zechciałeś tyle wycierpieć dla naszego zbawienia. Pomóż mi trwać przy Tobie przez cały Wielki Tydzień."

[Słowo wśród nas. Medytacje na każdy dzień 3(2013), s. 38n.]

Medytacje na każdy dzień, sobota - 23 marca

Sobota, 23 marca

Ez 37,21-28

Mieszkanie moje będzie pośród nich. (Ez 37,27)

   Wiemy, co to znaczy przygotowywać miejsce dla nowego domownika —mającego się narodzić dziecka, dla syna czy córki, którzy wracają do rodzinnej miejscowości po studiach, dla starszego, schorowanego rodzica. Przestawiamy meble, robimy gruntowne porządki czy nawet drobny remont, a przy tym towarzyszy nam zwykle niepokój o to, jak ułoży nam się wspólne życie pod jednym dachem.
   W dzisiejszym pierwszym czytaniu Bóg ogłasza, że Jego chwała powróci do świątyni i zamieszka wśród ludu. Czy sądzisz, że Izrael był przygotowany na powrót Jego obecności? Wszystko wskazuje na to, że nie. Na szczęście jednak Bóg zaofiarował się, że osobiście pomoże w przemeblowaniu, porządkach, a nawet w remoncie.
   Prorok Ezechiel mówi tu o Bożym planie sprowadzenia Izraela z wygnania. Bóg będzie ze swoim ludem, aby go odnowić, odkupić i oczyścić ze wszelkiego grzechu. Uczyni sobie pośród niego mieszkanie.
   Czy nie brzmi to zaskakująco podobnie do Jezusowej obietnicy Ducha Świętego, który ma zamieszkać w każdym wierzącym (J 14,15-17)? Nie powinno to być zresztą zaskoczeniem. Jest to przecież ten sam Duch Święty, który przemawiał przez Ezechiela. Ten sam Duch Święty, który odnawiał Izraela, działa dziś w nas i pośród nas. Działa przede wszystkim w Kościele, ale także w głębi serca każdego człowieka, oczyszczając go, odnawiając, niosąc mu wybawienie.
   Postaw więc sobie pytanie: Nad czym Duch Święty pracuje we mnie teraz? Może pomaga mi naprawić trudną relację z bliską osobą? A może pracuje nad tym, bym bardziej otworzył się na Jego natchnienia? Może kieruje swe światło na jakiś obszar mojego życia, który pilnie domaga się nawrócenia? A może pociesza mnie i umacnia, pomagając przetrwać trudny czas?
   Nie zapominaj nigdy, że jesteś świątynią Ducha Świętego! Trwaj przy tej prawdzie, niezależnie od tego, ile potępienia, zniechęcenia czy rozczarowania kryłoby się w twoich myślach. Odsuń je na chwilę, wycisz swoje serce i przywołuj Ducha Świętego. Proś Go, by pomógł ci usłyszeć Jego głos wypowiadający słowa zachęty i pokrzepienia. Zwracaj się do Niego zawsze, gdy tego potrzebujesz, a On obdarzy cię mądrością i pokojem.

„Duchu Święty, witam cię w moim sercu. Przyjdź, aby mnie odnowić!"

[Słowo wśród nas. Medytacje na każdy dzień 3(2013), s. 37n.]

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: W okresie wakacyjnym (28 VI-31 VIII) zasadniczo okazja do spowiedzi jedynie pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna we wtorki i czwartki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30 oraz w poniedziałki i piątki w godzinach 8.00-9.300. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

16972394
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
988
6813
21110
16916336
109946
186671
16972394

Twoje IP: 3.230.144.31
Czas: 2021-09-23 03:42:01