Franciszek: dominująca mentalność dąży do zniszczenia tożsamości chrześcijańskiej

Dominująca mentalność, humanizm, który chce zająć miejsce Jezusa, prawdziwego człowieka niszczy tożsamość chrześcijańską – stwierdził podczas porannej Eucharystii papież Franciszek. Ojciec Święty nawiązał do pierwszego czytania dzisiejszej liturgii (1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64), mówiącego o apostazji znacznej części Izraela pod wpływem dominującej mentalności otaczającego świata.
Franciszek przypomniał, że prawa pogańskie narzucił Izraelowi hellenistyczny król, Antioch Epifanes, określony w Pierwszej Księdze Machabejskiej jako „korzeń wszelkiego grzechu”. Zauważył, że Izrael był narodem wybranym, zapowiedzią Kościoła. Komentując obraz korzenia, wskazał że jest on pod ziemią, nie wydaje się wyrządzać żadnego zła, ale kiedy wyrasta ukazuje czym jest naprawdę. Niektórzy Żydzi, których autor natchniony określa mianem wiarołomnych, myśleli racjonalnie: by zawrzeć przymierze z narodami sąsiednimi, mieć zapewnione bezpieczeństwo. Dlaczego tak wiele różnic. „Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedyśmy się od nich oddalili” – czytamy. Zachęcali, by być jak inni.
Ojciec Święty, by wyjaśnić tę kwestię posłużył się trzema słowami: światowość, apostazja, prześladowanie. Światowość to czynienie tego, co robi świat. „Wystawmy naszą tożsamość na licytację, bądźmy jak inni”. W ten sposób wielu Żydów wyparło się wiary i oddaliło się od Przymierza z Bogiem. To, co wydawało się rozsądne – bądźmy jak wszyscy, bądźmy normalni – stało się zniszczeniem. „Wtedy «król wydał dekret dla całego państwa: Wszyscy mają być jednym narodem» – dominująca myśl; światowość – i każdy zarzucił swoje obyczaje. Wszystkie narody dostosowały się do rozkazu króla; również wielu Żydów przyjęła jego kult: składali ofiary bożkom i znieważali szabat. Apostazja. Oznacza to, że światowość prowadzi cię do dominującej mentalności i apostazji. Nie ma miejsca na różnice: wszyscy są jednakowi. Widzieliśmy w dziejach Kościoła, w historii świata, myślę o pewnym przypadku, kiedy zmieniono nazwę świąt religijnych – Bożego Narodzenia aby zniszczyć tożsamość” – powiedział papież.
Franciszek przypominał, że za Antiocha Epifanesa spalono Księgi Prawa, a wyrok królewski pozbawiał życia tego, u kogo gdziekolwiek znalazła się Księga Przymierza albo jeżeli ktoś postępował zgodnie z nakazami Prawa. To właśnie jest prześladowanie zainicjowane przez „trujący korzeń”. Wyznał, że zawsze ogromne wrażenie wywierają na nim słowa Pana Jezusa w Modlitwie Arcykapłańskiej, gdy modlił się On o jedność swoich uczniów i prosił Ojca, aby ich ustrzegł od wszelkiego ducha świata, wszelkiej światowości, która niszczy tożsamość, prowadzi do dominującej mentalności. „Zaczyna się od korzenia, lecz jest mała, a kończy się «ohydą spustoszenia» prześladowaniami. To jest ułuda światowości i dlatego Jezus prosił Ojca podczas Ostatniej Wieczerzy: «Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego» (J 17, 15), od tej mentalności, tego humanizmu, który zajmuje miejsce prawdziwego człowieka, Jezusa Chrystusa, tego humanizmu, który przychodzi, aby zabrać nam tożsamość chrześcijańską i prowadzi nas do dominującej mentalności: «wszyscy tak robią, dlaczego nie my?». Ta historia z dawnych czasów powinna nas skłonić do myślenia: jaka jest moja tożsamość? Czy określam się jako chrześcijanin, bo jako dziecko zostałem ochrzczony i urodziłem się w kraju chrześcijańskim, gdzie wszyscy są chrześcijanami? Światowość, która przychodzi powoli rośnie, usprawiedliwia siebie i zaraża: rośnie jak ów korzeń, uzasadnia się – «czyńmy jak wszyscy, nie bądźmy tak inni», zawsze szuka jakiegoś uzasadnienia i w końcu zaraża, a stąd wypływa wiele zła” – stwierdził Ojciec Święty.
st (KAI) / Watykan

[Internetowy Dziennik Katolicki 16.11.2015, 18.11.2015]

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

14550836
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
4416
5716
10132
14500266
114449
246202
14550836

Twoje IP: 3.238.62.144
Czas: 2020-10-20 18:08:19