Intencje Mszy św. w dniach od 12 do 18 sierpnia 2019

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 12 DO 18 SIERPNIA 2019

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (12 SIERPNIA)
6.30    1. Za wszystkich ++ parafian.
2. Za ++: Grzegorza WILCZKA w dniu urodzin o radość życia wiecznego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
7.00    1. Za ++: rodziców Jana i Agnieszkę WILK, brata Pawła, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + Halinę SOKOLICKĄ (11).
3. Za ++: mamę Elżbietę MUSZKIET, ojca Gerarda, brata Joachima - o radość życia wiecznego i dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (1).
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za ++: Jana GAWLIK, jego 2 żony, rodziców Waleskę i Albina BLASZCZYK, ++ z pokrewieństwa obu stron, Huberta i Rolanda SZNURA oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: matkę Klarę TACICA w rocznicę urodzin, ojca Nikodema, 3 braci, teścia Alfonsa RASZKA, teściową Jadwigę, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: męża Jerzego w 9. rocznicę śmierci, rodziców Marię i Romana, brata Andrzeja, babcię Katarzynę oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + Józefa MAKOSZ (24).
5. Za ++: rodziców Jana i Eleonorę HAJDUK, 2 synów i córkę, Annę i Brunona NEUMANN - o radość życia wiecznego oraz przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, Boże błogosławieństwo w rodzinie, powrót do zdrowia Barbary oraz w intencji jej męża Hartmuta z okazji 77. rocznicy urodzin.

WTOREK – WSPOMNIENIE MB FATIMSKIEJ (13 SIERPNIA)
6.30    1. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (2).
2. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
3. Za + Kazimierza KRUKIEWICZA w 30. rocznicę śmierci.
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Gabrieli z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Eriki z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za + Józefa MAKOSZ (25).
4. Za + Bernarda CZAJA.
17.30    Różaniec w intencji trzeźwości (Diakonia Wyzwolenia Człowieka).
18.00    1. Za ++: matkę Małgorzatę MUSZALIK, dziadków Magdalenę i Teodora HANUSZ, ++ z rodzin KAUCZOR i BARTNIK, wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Halinę SOKOLICKĄ (12).
3. Do Boskiej Opatrzności i Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Panu Bogu wiadomej oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + Jana PROKOP i ++ z rodzin STACHOWIAK-PROKOP.
5. Za + syna Ryszarda JANUSZEWSKIEGO w 60. rocznicę urodzin, męża Zdzisława, rodziców obu stron, wszystkich ++ z rodzin JANUSZEWSKI-NITOŃ.
18.30    Różaniec Fatimski.

ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO, PREZBITERA I MĘCZENNIKA (14 SIERPNIA)
6.30    1. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (3).
2. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
7.00    1. Za + Halinę SOKOLICKĄ (13).
2. Za + Józefa MAKOSZ (26).
10.30    Msza św. w intencji Pielgrzymów.
13.00    ŚLUB KONKORDATOWY: Łukasz DRELICH - Karolina BISCHOFF.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego.
18.00    1. Za ++: męża i ojca Bogusława MAJEWSKIEGO, rodziców Aleksandrę i Walentego BARTUSIK, babcię Katarzynę, teściów Irenę i Adama MAJEWSKICH oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Magdaleny i Marcina z okazji 10. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Janinę i Wojciecha, Anielę i Ottona, ich synów Stanisława, Henryka i Jana oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++ rodziców Franciszka i Jadwigę KUCHARCZYK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (15 SIERPNIA)
6.45Niemiecka    Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (4).

7.00   Msza św. w szpitalu
7.45  Msza św. w DPS.
9.00    1. Za ++: mamę Stanisławę SEREDYNIECKĄ w 10. rocznicę śmierci, ojca Jakuba, dziadków obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + Marię NOWAKOWSKĄ w 30. dzień po śmierci.
9.00  Msza św. w Księżym Lesie.
9.00     1. Za ++: brata Norberta GAWLIK, rodziców Agnieszkę i Gerarda, dziadków NOWAK-MIEDNER, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++ rodziców Gertrudę i Jana PISKOŃ - o radość życia wiecznego.
3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże z okazji 10. rocznicy ślubu Agnieszki i Adriana.
10.15    1. Za ++: rodziców Andrzeja i Różę NOWAK, braci Joachima i Krystiana, męża Karola MATERLA, jego rodziców i rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: mamę Ritę SIEMIENIEWSKĄ, ojca Władysława, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za + Halinę SOKOLICKĄ (14).
11.30    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za Sakrament Małżeństwa Karoliny i Łukasza DRELICH oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: siostrę Marzenę TRZASK w dniu urodzin, ojca Stanisława GAWROŃSKIEGO, ++ z rodzin GAWROŃSKI, BISCHOFF, DRELICH i GONSIOR.
3. Za + Mieczysława PENCKO w 3. rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Eryki z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
13.00    Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Tobiasza SKÓRA, w intencji rodziców, chrzestnych i całej rodziny.
14.00    ŚLUB KONKORDATOWY: Waldemar LICHWAŁA - Maria SOWA.
18.00    1. Za ++: męża i ojca Bernarda FOIK w kolejną rocznicę śmierci, mamę Łucję, brata Klaudiusza, teściów Zofię i Józefa oraz do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o zdrowie i Boże błogosławieństwo rodzinie.
2. Za ++: rodziców Janinę i Józefa, Zofię i Zenobiusza oraz córkę Małgosię.
3. Za + Józefa MAKOSZ (27).
4. Za ++: rodziców Helenę i Wiktora MISZ, rodziców Marię i Zygmunta TYLUTKA, dziadków obu stron, ++ z rodzin MISZ, GOŁĄBEK, TYLUTKA i JACHEĆ, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE DOWOLNE ŚW. ROCHA, PATRONA ROLNIKÓW (16 SIERPNIA)
6.30    1. Za ++ z rodzin JONTZA-DONAT.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    1. Za ++: rodziców KOROL, teściów SOŁGA, męża Józefa, kuzynkę Helenę, ++ z pokrewieństwa.
2. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (5).
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w życiu i pracy duszpasterskiej w intencji ks. radcy Joachima DEMBONCZYKA z okazji 83. rocznicy urodzin.
2. Za + Halinę SOKOLICKĄ (15).
3. Za + Józefa MAKOSZ (28).
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji 7. rocznicy ślubu oraz z podziękowaniem za zdanie trudnego egzaminu.

SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, PREZBITERA, PATRONA METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ (17 SIERPNIA)
6.30    Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (6).
7.00    1. Za ++: męża Józefa SIKORA, braci Mirosława i Eugeniusza, rodziców i dziadków, ++ z rodzin GRZYBALSKI-BIŁOBRAM-KRZYWOSZYJA-KUSZYK-SUS-ĆWIELĄG, Stefanię FIRUTA, Elżbietę GODAN oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: ojca Lucjana BARTOSZEWICZ, Kazimierę ŁUĆ, Marię i Bronisława GRUZD.
11.00    ŚLUB KONKORDATOWY: Bożena WYSZKOWSKA i Damian GLENSK.
15.00    Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego w intencji Joanny i Sebastiana STAWSKICH z okazji 12. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
15.00    Msza św. w DPS.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1.  Za + Gotfryda KOSUBEK  kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Halinę SOKOLICKĄ (16).
3. Za ++ Artura KRUPA i Teodora DŁUBAKOWSKIEGO .
4. Za + Józefa MAKOSZ (29).
5. Za + żonę Agnes LASSONCZYK, rodziców i teściów o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
6. Za ++ rodziców Elżbietę i Ryszarda DOMBROWSKICH, brata Zygmunta, bratową Beatę, teścia Jerzego GAWLIK, ++ dziadków GIENDAŻ, DOMBROWSKI, SZLAPA, GAWLIK i z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

NIEDZIELA - XX ZWYKŁA (18 SIERPNIA)
6.45Niemiecka    Za  + męża i ojca Wiktora GAWLIK, rodziców Wilhelma i Jadwigę OLBRICH, siostrę Mariannę PIECHACZEK, ciocie Ludwinę, Katarzynę i Helenę o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo
w rodzinie.
7.00    Msza św. w szpitalu: O radość życia wiecznego dla + koleżanki Marii BORYCKA w rocznicę śmierci.
7.45    1. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (7).
2. Za + Halinę MARUT-KUCZYKOWSKĄ, rodziców Marię i Józefa NOWAKOWSKICH, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00     1. Za ++ rodziców Renatę i Ryszarda PACH, Joachima, Elfrydę, Jana i Michała MATUSZEK, ++ z rodziny  i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: żonę i mamę Alicję KAŁA w 4. rocznicę śmierci, syna i brata Tomasza, wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + męża Stanisława ŚWIERZY w 2. rocznicę śmierci oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

10.15   1. Za + ojca Józefa POŁAĆ, + mamę Stefanię, siostrę Wiesławę HOŁOBUT, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + męża i ojca Andrzeja KOŁODZIEJCZYK, jego rodziców Elżbietę i Jerzego, dziadków Genowefę i Tadeusza ZDYB, siostrę Weronikę KASZUBA oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa.
[Do modlitwy wiernych: 1.) Za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Maximiliana SOLARZ, jego rodziców, chrzestnych i dziadków z obu stron. 2.) Za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Kingi SZKLARZ, jej rodziców i chrzestnych oraz całej rodziny].
11.30Suma    1. Za ++ rodziców Bronisławę i Stanisława DĘBIŃSKICH, Marię i Jana WRÓBEL, ++ z pokrewieństwa obu stron.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego w intencji Karola z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++ męża Józefa KOWALCZYK w 7. rocznicę śmierci, + rodziców z obu stron, + Edwarda OSIADACZ, ++ z pokrewieństwa KOWALCZYK, OSIADACZ, FILOSEK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
i w rodzinach synów.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego w intencji Katarzyny i Adama z okazji 30. rocznicy urodzin oraz 4. rocznicy ślubu,  a także o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego w intencji Zosi BECELLA z okazji 1. rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
17.30    Nieszpory niedzielne.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za ++: Edwarda WILK, rodziców Klarę i Wiktora, siostrę Anielę, jej męża Zdzisława, rodziców Katarzynę i Wojciecha DOLIPSKICH,  Józefa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Józefa MAKOSZ (30).
3. Halinę SOKOLICKĄ (17).
4. Za + Eugeniusza KRUKOWSKIEGO w 8. rocznicę śmierci.

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

12818610
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
2071
5087
12052
12772902
112284
167057
12818610

Twoje IP: 34.204.183.113
Czas: 2020-02-26 13:18:34