Intencje Mszy św. w dniach od 19 do 25 sierpnia 2019

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 19 DO 25 SIERPNIA 2019

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (19 SIERPNIA)
6.30    Za + Halinę SOKOLICKĄ (18).
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Emilii z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej ro-dziny.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (8).
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za ++: mamę Rozalię w kolejną rocznicę śmierci, ojca Władysława, siostrę Helenę, brata Czesława, bratową, szwagra, ciocię Józefę, wujka Pawła, dziadków obu stron, wszystkich ++ z pokrewieństwa – o radość życia wiecznego.
2. Za ++: Genowefę TURKO w 1. rocznicę śmierci, Józefę JANIKOWSKĄ w kolejną rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++ z rodzin LEBOK, MIGURA i ANIOŁ – o radość życia wiecznego.
4. Do Boskiej Opatrzności z prośbą o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, Dary Ducha Świętego dla wnuków Aleksandry, Lucjana, Tomasza, Daniela i Kamila oraz o Boże błogosła-wieństwo i zdrowie dla ich rodziców.

WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. BERNARDA, OPATA I DOKTORA KOŚCIOŁA (20 SIERPNIA)
6.30    1. Za + Halinę SOKOLICKĄ (19).
2. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
7.00    1. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (9).
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++: rodziców Magdalenę i Jacka GRABELUS, Marię i Henryka LYKA, siostrę Elżbietę, szwagrów Ar-thura i Alfreda, dziadków obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
17.30    Różaniec w intencji trzeźwości (Diakonia Wyzwolenia Człowieka).
18.00    1. Za ++: rodziców Stefana i Marię JASKÓŁA, Marię i Michała ŻMINKOWSKICH, dziadków, rodzeństwo, szwagrów i szwagierki oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach córek Iwony i Violetty i syna Waldemara oraz o radość życia wiecznego dla ++: rodziców Henryka i Marii, Augustyna i Genowefy, męża Horsta i ojczyma Hieronima.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w intencji Marii i Tomasza TARLIŃSKICH z okazji 2. rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie.
4. Za ++: żonę Krystynę STALICKĄ w 10. rocznicę śmierci, brata Jerzego i rodziców obu stron.

ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. PIUSA X, PAPIEŻA (21 SIERPNIA)
6.30    1. Za + Halinę SOKOLICKĄ (20).
2. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
7.00    1. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (10).
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do Jezusa Króla Miłosierdzia o szczęśliwą godzinę śmierci w pewnej intencji i przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli o szczęśliwe rozwiązanie w pewnej intencji.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego.
18.00    1. Za ++: męża i ojca Wincentego KOPTON, syna Zygmunta, rodziców Józefa i Annę JAGUSZ, teściów Jana i Emilię KOPTON, siostrę Ernę, szwagrów Edwarda, Jana, Gerharda i Ewalda – o radość życia wiecznego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Krzysztofa z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.


CZWARTEK – WSPOMNIENIE NMP KRÓLOWEJ (22 SIERPNIA)
6.30    Za + Halinę SOKOLICKĄ (21).
7.00     1. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (11).
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
14.00    ŚLUB KONKORDATOWY: Andrzej MACIUSZEK – Anna KALICIAK.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++: Zdzisławę MAJKUT, braci Józefa i Edwarda, Bronisławę i Stanisława GULAN, Jana i Marię MAJKUT, ++ z rodzin ZARYCHTA, MROZEK i CZYSZCZOŃ oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + mamę Cecylię WASZCZUK o radość życia wiecznego.
3. Za + Józefa SZATKOWSKIEGO i ++ z rodziny oraz o zdrowie dla Bronisławy.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (23 SIERPNIA)
6.30    Za + Halinę SOKOLICKĄ (22).
7.00    1. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (12).
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00    1. Za ++ z rodzin SOKOLICKICH i FABIAŃSKICH, Wandę i Andrzeja GROCHMAL oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Anny MORAWIEC z okazji 85. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: męża, ojca i dziadka Stanisława DŁUTOWSKIEGO w 1. rocznicę śmierci, synową Beatę  – o radość życia wiecznego.
4. Do Serca Jezusowego i Serca Maryi z podziękowaniem  za odebrane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie dla matki, ołmy i urołmy ROŁZY z okazji 85. rocznicy urodzin.

SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA (24 SIERPNIA)
6.30    Za + Halinę SOKOLICKĄ (23).
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Janiny z okazji 90. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (13).
3. Za + Henryka OLEŚ w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodzin OLEŚ, RODE i KASPERCZYK oraz o po-trzebne łaski dla całej rodziny.
15.00    Msza św. w DPS.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1.  Za ++: mamę Adelajdę w 10. rocznicę śmierci, ojca Rajnholda, dziadków Albinę i Piotra, Marię i Jana, ++ z rodziny i pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: Marię SOSNOWSKĄ, jej męża Michała, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: mamę Gertrudę GLIK  w 10. rocznicę śmierci, ojca Piotra w rocznicę urodzin, ich zięcia Adama NIEZGODA, ++ z rodziny i pokrewieństwa obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: rodziców Kazimierza i Rozalię SOKOŁOWSKICH i GIGIEL, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Za ++: męża i ojca Joachima CIOŁEK w 4. rocznicę śmierci, teściów Stanisława i Marię, szwagra Bernarda, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
6. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Magdaleny i Andrzeja z okazji 18. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
7. O błogosławieństwo Boże dla Ewy i Krzysztofa.

NIEDZIELA - XXI ZWYKŁA. DOŻYNKI PARAFIALNE  (25 SIERPNIA)
6.45Niemiecka    Za  żyjących i ++ parafian.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za + żonę, mamę i babcię Irenę JAŃCZUK w kolejną rocznicę urodzin i śmierci, ++ z rodzin JAŃCZUK, GAJDA, PIOTROWSKI, ĆWIELĄG i CZAJKOWSKI.
2. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (14).
3. Za + Marię JURKIEWICZ w dniu urodzin – o radość życia wiecznego i ++ z rodzin JUR-KIEWICZ-FRANK.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Za ++ matkę Urszulę w 10. rocznicę śmierci, ojca Huberta URBAŃCZYK, ++ z rodzin URBAŃCZYK, STEINDOR, KALKA i SIODLACZEK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Pawła i Weronikę FUL, dziadków obu stron, siostry Klarę i Elżbietę, szwagra Hermana, ich syna Jana, jego żonę Aleksandrę WACŁAWCZYK, brata Pawła, bratowa Katarzynę, ++ z pokrewieństwa FUL-LISEK-LEBEK-SZOT oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Włodzimierza ŁUKASIEWICZ z okazji 70. rocznicy urodzin.
4. Za + Irenę PAWEŁCZYK-CENA w 7. rocznicę śmierci, męża Wiesława, ++ z rodzin CENA-JAKUBAS.
5. Za ++: rodziców Helenę i Wilhelma, brata Gintra, ++ z pokrewieństwa KALUZA-BIENIEK.
6. Za + Mariannę POPIELA w 1. rocznicę śmierci, ++ z rodzin POPIELA, GOŁĘBIEWSKICH i KOŁODZIEJ.
10.15    1. Za ++: Adelajdę KUNERT w 5. rocznicę śmierci, męża Ewalda, rodziców i ++ z pokre-wieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: męża i ojca Ryszarda KRUT w kolejną rocznicę śmierci, rodziców Anielę i Stefana OKULIŃSKICH, teściów Domicellę i Kazimierza, ++ z rodziny i pokrewieństwa obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: Halinę WOJDYŁA w 70. rocznicę urodzin, Mieczysława WOJDYŁA – o radość życia wiecznego.
11.30suma    1. Za ++: rodziców Jana i Agnieszkę ROMANOWICZ, braci Stanisława i Czesława, siostrę Irenę, ++ z rodzin ROMANOWICZ i BIENKIEWICZ oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Anioła Stróża o zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji rocznego dziecka Wiktorii CAPIGA oraz w intencji całej rodziny.
3. Za ++: męża Tadeusza PACZKOWSKIEGO  w 20. rocznicę śmierci, rodziców i dziadków, chrzestnych, ++ z rodzin PACZKOWSKICH i SZCZEPANIKÓW oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Teresy SOŁTYSEK z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
14.00    Msza św. dziękczynna, dożynkowa za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony w intencji rolników, działkowiczów i pracowników rolnictwa.
17.30    Nieszpory niedzielne.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
Halinę SOKOLICKĄ (24).
19.00    Nabożeństwo i Msza św. ku czci MB Królowej Pokoju.

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

12818477
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
1938
5087
11919
12772902
112151
167057
12818477

Twoje IP: 34.204.183.113
Czas: 2020-02-26 12:52:08