Intencje Mszy św. w dniach od 26 sierpnia do 1 września 2019

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD  26 SIERPNIA DO 1 WRZEŚNIA 2019

PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ (26 SIERPNIA)
6.30    Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (14).
7.00    1. Za + Halinę SOKOLICKĄ (25).
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dobre zdrowie i Boże błogo-sławieństwo w intencji Władysława z okazji 90. rocznicy urodzin.
9.00    W intencji żyjących i ++ Czcicieli Matki Boskiej Częstochowskiej.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za ++: mamę, zonę i babcię Józefę ŚLIMAK w kolejna rocznicę śmierci, dziadków Michała, Krystynę, Feliksa i Stanisławę oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Msza św. dziękczynna w 30. rocznicę ślubu Teresy i Grzegorza o Boże błogosławieństwo w rodzinie przez wstawiennictwo Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Jana Pawła II.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Anety z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o potrzeb-ne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: mamę Adelę KĘDZIERSKĄ w 5. rocznicę śmierci, ojca Mariana, dziadków obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. MONIKI (27 SIERPNIA)
6.30    1. Za + Halinę SOKOLICKĄ (26).
2. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marii GRUSZKA z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (15).
17.30    Różaniec w intencji trzeźwości (Diakonia Wyzwolenia Człowieka).
18.00    1. Za ++: rodziców Annę i Jana TROJAN, siostrę Annę, szwagra Herberta, ++ z rodziny i pokrewieństwa obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: Franciszka i Jadwigę KUCHARCZYK oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Ewy i Romana NIERLE z okazji 25. rocznicy ślubu.
4. Za ++: rodziców Różę i Ryszarda URBAŃCZYK, dziadków, szwagra Jana i Rajmunda, dusze w czyśćcu cierpiące – o radość życia wiecznego.
5. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o wytrwałość dla osób podejmujących trud uwalniania się z uzależnień, o Dary Ducha Świętego dla ich rodzin, grup samopomocowych i w intencji pracujących w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. AUGUSTYNA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA (28 SIERPNIA)
6.30    1. Za + Halinę SOKOLICKĄ (27).
2. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Eligiusza i Mirosławy z okazji 20. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (16).
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego.
18.00    1. Za ++: braci Wilhelma i Edmunda, 2 żony, ++ z rodzin LEMPIK, HENKEL, ZWAKA i DUDA.
2. Za ++: rodziców Gertrudę i Leona CIEBIELSKICH, teściów Kazimierę i Piotra PALA, siostrę Halinę, szwagra Józefa URODA, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za + Janusza JASKÓŁA w 30. dzień po śmierci.

CZWARTEK – WSPOMNIENIE MĘCZEŃSTWA ŚW. JANA CHRZCICIELA (29 SIERPNIA)
6.30    Za + Halinę SOKOLICKĄ (28).
7.00     1. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (17).
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++: Wilhelma SKOPP z okazji urodzin, żonę Gertrudę, ++ z pokrewieństwa SKOPP-KUCHARCZYK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: synów Przemysława w 15. rocznicę śmierci, Stanisława i Łukasza, córkę Joannę, męża Ludwika PAWLIK, rodziców Apolonię i Stefana, braci Henryka, Andrzeja i Juliana KWAŚNIAK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: rodziców Mariannę i Franciszka GOŁĄBEK, Helenę i Witolda WOJCIECHOWSKICH, bratanicę Aleksandrę, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (30 SIERPNIA)
6.30    Za + Halinę SOKOLICKĄ (29).
7.00    1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++: męża i ojca Pawła LIPOK w dniu 87. urodzin, rodziców i rodzeństwo – o radość życia wiecznego.
18.00    1. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (18).
2. W intencji właścicieli oraz żyjących i ++ z pracowników Firmy KAPICA, prosząc o Światło Ducha Świętego oraz łaskę życia wiecznego.

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (31 SIERPNIA)
6.30    1. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (19).
2. Za + Ewę KOLŚ o radość życia wiecznego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
7.00    Za + Halinę SOKOLICKĄ (30).
12.00    ŚLUB KONKORDATOWY: Michał WASKIEWICZ – Sylwia SZOŁTYSIK.
15.00    Msza św. w DPS.
17.30    Nabożeństwo dziękczynne po Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1.  Za ++: Barbarę, jej rodziców Janinę i Jerzego MIŁOSZEWSKICH – o radość życia wiecznego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Radosława PAWLIKA z okazji 35. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: Wandę i Stanisława KUCHARZ, Annę i Mariana GŁADKIEWICZ, Józefa KASPRZYK, Stanisława i Zofię TOBOŁA, Marcela OTTEN, Jenny MELIS, ++ z pokrewieństwa KUCHARZ-GŁADKIEWICZ-KASPRZYK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: męża i ojca Władysława w 10. rocznicę śmierci, rodziców, siostrę Helenę, brata Czesława, Andrzeja GŁOWOCZ, ciocie Józefę, Katarzynę i Karolinę, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Za + siostrę Cecylię z okazji 57. rocznicy urodzin – o radość życia wiecznego.
6. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marzeny i Tomasza z okazji 11. rocznicy ślubu oraz o Światło Ducha Świętego dla dzieci Ani, Agatki i Krzysia.
7. O radość życia wiecznego dla + Franciszki KOPREK.
8. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji mamy Elżbiety z okazji 88. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
9. Za ++: męża i ojca Huberta, rodziców i teściów, siostrę Gertrud, szwagrów Paula i Huberta, siostrzeńca Norberta i ++ z pokrewieństwa.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA  (1 WRZEŚNIA)
6.45Niemiecka    Za  żyjących i ++ parafian i gości.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za ++ w 1. rocznicę śmierci: Mariusza MUC, Wiesława CENA, Izabellę ULFIK, Pawła ZWIOR, Wła-dysława SIDOR, Helenę SĄSAŁA, Barbarę TOMANEK, Jana KALICIAKA, Henryka BUK, Edeltraudę KOPTON, Rosę PRZYBILA.
2. Za ++: Pawła KACZMARCZYK, jego żonę Anielę, rodziców Franciszkę i Stanisława, rodzeństwo, wszystkich ++ z rodzin KACZMARCZYK-PATEROK.
3. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (20).
4. Za + mamę Cecylię WASZCZUK (1).
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Za ++: Huberta SZNURA, syna Rolanda, dziadków obu stron, wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa.
2. Za ++: Karola HORNIK w 6. rocznicę śmierci, Magdalenę WOLANY w 11. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa obu stron.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Renaty i Jerzego z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
10.15    1. Za ++: rodziców Waltra i Marię SZOTKA, synów Waltra, Jerzego i Pawła, córkę Hildegardę, synowa Annę, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: matkę Bernadetę SOBEK w 2. rocznicę śmierci, ojca Helmuta, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności z okazji 10. rocznicy ślubu Katarzyny i Pawła SOLGA, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsza opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny.
4. Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Olivii KIRSZNER, rodziców i chrzestnych.
[do Modlitwy Wiernych: do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Kacpra ŚWITLIŃSKIEGO o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla dziecka, rodziców i chrzestnych].
11.30suma    1. Z  okazji powiatowych obchodów Dnia Weterana w intencji weteranów walczących o niepodległość ojczyzny oraz za ich rodziny.
2. Za ++: Józefę i Jana KALICIAK, siostrę Wandę CHOINKA, dziadków obu stron, wszystkich ++ z rodzin KALICIAK-HOŁOBUT, siostrę Krystynę SZAFRANIEC, ojca Eugeniusza oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Izabeli z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Aleksandry z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Za ++: mamę Władysławę ROBAKOWSKĄ w 6. rocznicę śmierci, ojca Józefa w 25. rocznicę śmierci, teścia Jana POPANDA w 29. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
6. Za ++: męża Andrzeja PUCHOWSKIEGO, rodziców Brygidę i Feliksa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
15.00    Msza św. chrzcielna.
17.30    Nabożeństwo niedzielne.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za + Urszulę (1).
2. Za + Pelagię HENICZ (1).
3. Za ++: męża Stefana  z okazji 80. rocznicy urodzin, teściów, szwagra Wiktora, rodziców, wszystkich ++ z pokrewieństwa NIEŚWIEC-GIERLICH oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + ks. Michała SOBEJKO (od czcicieli Matki Boskiej Różańcowej).

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

12818382
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
1843
5087
11824
12772902
112056
167057
12818382

Twoje IP: 34.204.183.113
Czas: 2020-02-26 12:19:47