Intencje Mszy św. w dniach od 18 do 24 stycznia 2021

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 18 DO 24 STYCZNIA 2021

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (18 STYCZNIA)
6.30    O zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Anieli i Huberta.
7.00    1. Za + brata Adama KROPIELNICKIEGO, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: Jana LABUS, rodziców, siostrę Ilzę KRONER, szwagra Krystiana POGODĘ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Msza św. kolędowa w intencji żyjących i ++ Mieszkańców ul. Krakowskiej /numery parzyste/.
2. Za ++: Stefana HUNDER, rodziców, dziadków, ++ z pokrewieństwa obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + Janusza WALCZAKA (1).
4. Za + Tomasza OBRUSZNIKA (18).
5. Za ++: babcie Annę i Marię, dziadków Reinholda i Jana - o radość życia wiecznego.
6. Za ++: rodziców Marię i Karola RZEPKA, 4 braci i 3 bratowe, wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
7. Za ++: rodziców Martę i Jana JANOSZKA, brata ks. Ernesta, 2 siostry, wszystkich ++z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA (19 STYCZNIA)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
2. O zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Anieli i Huberta.
7.00    1. Za ++: mamę Stefanię BODZĘTA w 3. rocznicę śmierci, ojca Piotra, ++ z rodziny i pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: Marię i Józefa GOLEC, rodziców Annę i Augustyna, teściów Adelajdę i Sylwestra, wnuczkę Wanessę - o radość życia wiecznego.
18.00    1. Msza św. kolędowa w intencji żyjących i ++ Mieszkańców ul. Mickiewicza, ul. Dolińskiej, ul. Wrzosowej, ul. Słonecznikowej, ul. Poprzecznej, ul. Mostowej, ul. Floriana, ul. Blokowej, ul. Konopnickiej.
2. Za + męża Józefa WOJTALA w rocznicę urodzin - o radość życia wiecznego.
3. Za + Janusza WALCZAKA (2).
4. Za + Tomasza OBRUSZNIKA (19).
5. Za ++: teścia Józefa SZCZYGIEŁ i ojca Józefa KOWOLIK oraz ++ z całego pokrewieństwa.
6. Za ++: Klarę GRUSZKA, rodziców Agnieszkę i Walentego GRUSZKA, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (20 STYCZNIA)
6.30    1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. O zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Anieli i Huberta.    
7.00    Za ++: Klarę i Konrada SZYDŁO, rodziców i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.    
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta.    
18.00    1. Za ++: męża Juliana DĄBROWSKIEGO w 2 rocznicę śmierci, rodziców Jana i Zofię KASIOREK, teściów i dziadków, siostrę Halinę, 3 szwagrów, siostrzenicę Mariolę i babcię Marię.
2. Za ++: syna Marcina BARTCZAK w 10. rocznicę śmierci, ojca Huberta, mamę Renatę i brata Jerzego MAZUREK, ++ z rodzin BARTCZAK-WYSZKOWSKI-MAZUREK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za + Janusza WALCZAKA (3).
4. Za + Tomasza OBRUSZNIKA (20).    

CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. AGNIESZKI, DZIEWICY I MĘCZENNICY, DZIEŃ BABCI (21 STYCZNIA)    
6.30    Za + Gertrud SKORA o radość życia wiecznego.
7.00    1. Za ++: rodziców Marię i Jana MAJKUT, żonę Zdzisławę, ++ z rodzin MAJKUT-GULAN-CZYSZCZOŃ-MROZEK-LACH-ZARYCHTA-TELEGA - o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: Agnieszkę SZNURA, męża Jana, wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za nasze żyjące i ++ Babcie.
2. Za ++: rodziców Agnieszkę i Piotra KRAWCZUK, dziadków obu stron, siostrę Józefę i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++: mamę Agnieszkę SITNIK w dniu imienin, ojca Michała, ++ z rodzin SITNIK-STRYCHACZ, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za ++: męża Jana MALIK, rodziców Franciszkę i Ryszarda, szwagrów Ernesta i Wiesława, rodziców Agnieszkę i Fryderyka TILL, brata Alfreda, bratową Annę, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
5. Za + Tomasza HAJDO w 21. rocznicę śmierci (od rodziny z Tarnowa).
6. Za + Tomasza OBRUSZNIKA (21).
7. Za + Janusza WALCZAKA (4).

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI. DZIEŃ DZIADKA (22 STYCZNIA)
6.30    Za + Cecylię BIENIEK o radość życia wiecznego.
7.00    Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Hildegard HORNIK z okazji 82. rocznicy urodzin oraz za + męża Józefa o radość Nieba.
18.00    1. Za naszych żyjących i ++ Dziadków.
2. Za ++: rodziców Bronisławę i Bronisława DĘBIŃSKICH, Jana i Marię WRÓBEL, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za + Janusza WALCZAKA (5).
4. Za + Tomasza OBRUSZNIKA (22).

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (23 STYCZNIA):
6.30    Za + Otylię GRYSKO o radość życia wiecznego.
7.00    O Boże błogosławieństwo i dalszy rozwój w intencji Radia MARYJA i Telewizji TRWAM.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1. Za ++: syna Tomasza, jego babcie Annę i Janinę, dziadków Józefa i Tadeusza, ciocię Cecylię, wszystkich ++ z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++ Jadwigę i Jana ZAWIŚLAK, męża Wiesława MAJEWSKIEGO, ++ z rodzin ZAWIŚLAK, MAJEWSKI i SWACHA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + Janusza WALCZAKA (6).
4. Za + Tomasza OBRUSZNIKA (23).
5. Za ++: matkę Janinę MIŁOSZEWSKĄ w 4. rocznicę śmierci, ojca Jerzego, córkę Barbarę, ++ z rodzin BUDZANOWSKICH-MIŁOSZEWSKICH.
6. Za ++: ojca Franciszka LEPSZY w kolejną rocznicę śmierci, matkę Marię, dziadków, męża Henryka, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie dla Lidii i siostry.
7. Za ++: Karola WATOŁA, ojca Pawła ZWIOR, teściów Elżbietę i Jerzego WATOŁA, szwagra Norberta, ++ z pokrewieństwa WATOŁA-ZWIOR-JASKUŁA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
8. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Anioła Stróża i Matki Boskiej Śnieżnej z podzięko-waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji rocznego dziecka Antoniego Jerzego WOJS oraz o potrzebne łaski rodziców, chrzestnych i dla całej rodziny.

III NIEDZIELA ZWYKŁA (24 STYCZNIA)
6.45Niemiecka    1. Um Freude des Ewigen Leben für die Opfer der Oberschlesischen Tragödie darunter Erzpriester Karl LANGE.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marii z okazji 81. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
7.45    Za ++: matkę Otylię MRÓZ, ojca Manfreda, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Za ++: rodziców Martę i Huberta GOLEC, brata Józefa, ++ z rodzin GOLEC-URBAŃCZYK-RAIN oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: dziadków Annę i Henryka DONAT, Dorotę i Alojzego URBANIEC, Jadwigę i Franciszka SZENDZIELORZ, Jadwigę i Stefana NIEŚWIEC.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Michała PIENTKA z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodzi-ny.
4. Za ++: rodziców Agnieszkę i Ignacego URBAŃCZYK, Paulinę URBAŃCZYK, braci i ++ z pokrewieństwa.
5. Za ++: Jerzego JANOCHA  w rocznicę śmierci, żonę Annę, Alfreda i Cecylię BRYŚ, wszystkich ++ z pokrewieństwa JANOCHA-BISKUP-SKÓRA-BRYŚ-STELMACH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
10.15Rodzinna    1. Za ++: rodziców Alfonsa i Martę PANEK, Anielę i Jana MUSKUS, brata Piotra, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Gertrudę i Wawrzyńca CZOK, rodzeństwo Brygidę i Herberta oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + Ewę JUCHNIEWICZ w kolejną rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Łukasza z okazji 30. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Elżbiety z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
6. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Weroniki NOCOŃ.
11.30Suma    1. Za + ks. proboszcza i dziekana Karola LANGE w 76. rocznicę tragicznej śmierci.
2. Za ++: męża Mieczysława LECHOWICZ, rodziców Franciszkę i Alojzego, brata Tadeusza, siostrę Marię i jej męża Bronisława KUCHAJEWICZ, dziadków obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++ dziadków z rodzin RZEPKA-NIKITOWICZ.
4. Za ++: rodziców Stanisławę i Dyonizego LESZCZYŃSKICH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Lidii z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
17.00    IV. Parafialne Kolędowanie.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. W intencji żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Ewy i Ryszarda z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za + Janusza WALCZAKA (7).
4. Za + Tomasza OBRUSZNIKA (24).
5. Za ++: Jolantę KOWALSKĄ w kolejną rocznicę śmierci, rodziców Jadwigę i Edwarda KOWALSKICH, Stanisława SŁABOSZ, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
6. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marii z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS/czasowo zawieszona). Niedziela: 6:45 (niemiecka/czasowo zawieszona), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

15443594
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
4948
7335
77705
15320775
211086
191110
15443594

Twoje IP: 3.235.11.178
Czas: 2021-02-27 19:26:53