Intencje Mszy św. w dniach od 2 do 8 sierpnia 2021

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 2 DO 8 SIERPNIA 2021

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (2 SIERPNIA)
6.30    Za ++: Alojzego KICIŃSKIEGO w 22. rocznicę śmierci, żonę Zofię, rodziców obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    Za + Jana GOLA (2).
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach BANASZ-JURANEK-KRUPA.
2. Za + Teodora JOCHEM (2).
3. Za ++: rodziców Emilię i Ignacego ŚWIERZY, brata Franciszka, teściów Alfredę i Stanisława KOWALCZYK, szwagrów Andrzeja i Piotra, szwagierkę Zofię, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Do Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo św. Ojca Pio z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji córek Sabiny, Iwony i Barbary, wnuków Mateusza, Nikol, Pauliny i Nadine oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.


WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI (3 SIERPNIA)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Antoniego z podziękowaniem i prośbą o całkowity powrót do zdrowia oraz dobre rozwiązanie trudnych spraw w pewnej intencji.
7.00    Za + Jana GOLA (3).
18.00    1. Za + Jana REWERSKIEGO w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Natalii z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za + Teodora JOCHEM (3).

ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. JANA MARII VIANNEYA, PREZBITERA (4 SIERPNIA)
6.30    1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    Za + Mariannę KUCZERA i ++ z rodziny i pokrewieństwa.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta.
18.00    1. Za ++: żonę Monikę BOMBA, rodziców i teściów oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: męża Mieczysława FAJER w 30. rocznicę śmierci, mamę Otylię, teściowa Janinę, kuzynkę Elżbietę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za + Teodora JOCHEM (4).
4. Za + Jana GOLA w dniu 75. rocznicy urodzin (4).

CZWARTEK – WSPOMNIENIE NMP ŚNIEŻNEJ. PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA (5 SIERPNIA)
6.30    1. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii i za naszego diakona Andrzeja.
2. Za + Jana GOLA (5).
7.00    Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach dzieci Marka i Marysi.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++ w lipcu 2021: Halinę OSTRZOŁEK, Krystynę PACZUŁA, Jana FELISIAKA, Artura SZEN-DZIELORZA, Mieczysława KOHLMANA, Anielę KURIATA, Zofię JELONEK, Józefę KINASZ, Józefa KAWUREK, Urszulę KRAWCZYK, Barbarę SZYMAŃSKĄ.
2. Za + Henryka SZKOP w kolejną rocznicę śmierci.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Członkiń Róży Różańcowej MB Śnieżnej, ich rodzin oraz za ++ z tej Róży.
4. Za + Teodora JOCHEM (5).
5. Za + syna Grzegorza w 1. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.

PIĄTEK – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO. PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA (6 SIERPNIA)
6.30    1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2. Za ++: rodziców Bertę i Pawła Duda, Anastazję i Pawła SOLGA, braci Józefa i Emila, siostrę Adelajdę, szwagierkę Łucję DUDA, szwagrów Herberta i Ewalda, dziadków obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    W intencji żyjących i ++ Dobrodziejów parafii.
17.30    Różaniec o trzeźwość w naszych rodzinach.
18.00    1. Za + Teodora JOCHEM (6).
2. Za + Jana GOLA (6).

SOBOTA – PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA (7 SIERPNIA)
6.30    1. W intencji kapłanów i sióstr zakonnych z naszej parafii pochodzących i pracujących.
2. Za + Jana GOLA (7).
7.00    1. W intencji czcicieli Matki Boskiej Różańcowej.
2. Za ++ Małgorzatę POLOK i Anielę PIEKARCZYK (od Róży Różańcowej MB Fatimskiej).
15.00    Msza św. w DPS.
18.00.     MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Do Boskiej Opatrzności z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Krystiana, syna Darka, córek Iwony, Grażyny i Sylwany, wnuków, zięciów i rodzeństwa.
2. Za ++: zięcia Jana, siostrzeńca Joachima, ciocię Marię, Jadwigę i Gerharda i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++: rodziców Anielę i Ignacego PIEKARCZYK, Elżbietę i Gerarda MUSZKIET, brata Joachima, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za + Teodora JOCHEM (7).
5. Za żyjących i ++ Członków Rodziny Bł. Edmunda BOJANOWSKIEGO i ich rodziny oraz w intencji Sióstr Służebniczek,  które posługiwały w naszej parafii.
    
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA. ODPUST PARAFIALNY (8 SIERPNIA)
6.45Niemiecka    Za ++: męża, ojca i dziadka Alfonsa MUC, rodziców i teściów, ++ z rodzin MUC-SOŁGA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
7.00    Msza św. w szpitalu.
8.00    1. Za ++: córkę Beatę, siostrzeńca Marka, rodziców obu stron, 2 braci i siostrę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Martę i Józefa CICHON, teściów Agnieszkę i Pawła KAŁA, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Justyny i Michała z okazji 15. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + ojca Józefa KAŁA, matkę Marię, dziadków KAŁA-STENCEL, wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Za ++: męża Tadeusza, teściów Marię i Karola GAŁUSZKA, rodziców Helenę i Jana CHWALIŃSKICH, braci i bratowe, szwagierki i szwagrów, przyjaciół i dobroczyńców oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny, szczególnie dla Aleksandry z okazji urodzin.
6. Za + żonę i mamę Irenę ŻWIR w rocznicę urodzin, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.30    1. Za + ojca Engelberta PILAWA o radość życia wiecznego.
2. Za ++: Marię i Jana WANAT, teściów Anielę i Alojzego ZDOBYLAK, Jana ZDOBYLAK, bratowe Janinę i Emilię, Andrzeja WILDE, ++ z pokrewieństwa obu stron.
3. Za ++: rodziców Hermana i Gertrudę WITT, szwagra Benedykta, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za ++: Pawła GRUSZKA, rodziców Florentynę i Augustyna GRUSZKA, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Anny i Sławomira z okazji 5. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
6. Za + Teodora JOCHEM (8).
7. Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Marcela SKUBALLI z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla dziecka, rodziców i chrzestnych oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny
11.00    SUMA ODPUSTOWA:
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za ++: rodziców Bronisławę i Bogusława BANEK, brata Edwarda, teściów Agnieszkę i Czesława WELTROWSKICH,  szwagra Henryka, ++ z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Martę i Ludwika WENCEL, dziadków obu stron, szwagrów Stefana i Edmunda, ++ z pokrewieństwa WENCEL-PIERDOŁA, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Elżbiety i Joachima z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Za ++: mamę Zofię KARPA, brata Mirosława, rodziców Marię i Wiktora AUER, ++ z rodziny i pokrewieństwa KARPA-AUER oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
17.30    Nieszpory odpustowe.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za ++: męża Józefa KOWALCZYK w 9. rocznicę śmierci, siostrę Janinę, rodziców obu stron, brata Mieczysława, ++ z pokrewieństwa KOWALCZYK-FILOSEK-OSIADACZ, dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Jana GOLA (8).
3. W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Magdaleny PSZOWSKIEJ w 80. rocznicę urodzin i o potrzebne łaski i zdrowie w rodzinach córek i synów.
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji taty Jerzego w dniu urodzin, o potrzebne łaski dla mamy Heleny oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: W okresie wakacyjnym (28 VI-31 VIII) zasadniczo okazja do spowiedzi jedynie pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna we wtorki i czwartki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30 oraz w poniedziałki i piątki w godzinach 8.00-9.300. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

16971935
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
529
6813
20651
16916336
109487
186671
16971935

Twoje IP: 3.230.144.31
Czas: 2021-09-23 01:49:50