Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Kościół pw. św. Wawrzyńca

Kościół pw. św. Wawrzyńca

Wybudowanie kościoła katolickiego pod wezwaniem św. Wawrzyńca należy datować przed 1290 roku, kiedy to odnotowany został pierwszy znany proboszcz strzelecki Mikołaj. W roku 1697 kościół otrzymał nowy główny ołtarz. Świątynia ucierpiała w listopadzie 1754 roku podczas pożaru miasta. Największe zasługi dla strzeleckiej parafii wniósł proboszcz Maksymilian
Ganczarski. Na początku XX w. najważniejszym zadaniem było wybudowanie nowego kościoła farnego.
19 kwietnia 1904 roku rozpoczęto pierwsze prace budowlane i już jesienią następnego roku budowla była gotowa w stanie surowym. Uroczysty dzień dla parafian nastąpił 3 czerwca 1907 roku, kiedy to kardynał J. Kopp poświęcił nowy kościół.

Dzwonnica, kościół przed przebudową i wieża ratusza na początku XX wieku

kosciol 3

Świątynia jest w stylu neobarokowym, natomiast ołtarz główny jest w stylu barokowym i został wykonany w 1712 roku przez Jana Kőniga z Wrocławia. W ołtarzu znajdują się rzeźby świętych: Jerzego, Floriana, Michała Archanioła i 2 nieznanych niewiast, a w centralnej części mieści się obraz Matki Boskiej Śnieżnej z Dzieciątkiem w ozdobnej ramie.
Ponadto w kościele usytuowane są ołtarze boczne – lewy posiada rzeźby św. Wawrzyńca i nieznanego świętego, a u szczytu – Chrystusa Salwatora; prawy – z 4 kolumnami – ma rzeźby 2 aniołów, a u szczytu Chrystusa błogosławiącego. W prawym ołtarzu mieści się obraz św. Antoniego z Dzieciątkiem (XVII w.), malowany na desce; w lewym – św. Michała Archanioła (XVIII w.). Późnobarokowa ambona pochodzi z pierwszej połowy XVIII w. W 1907 roku, z chwilą oddania do użytku nowego kościoła, ambona została odnowiona i częściowo przekształcona. Jej baldachim jest w kształcie latarni, z rzeźbą Matki Bożej Wniebowziętej w asyście czterech ewangelików.

Wnętrze kościoła parafialnego

kosciol 3

W październiku 1946 roku w czasie pielgrzymki parafian do Częstochowy, zostaje zakupiony obraz Matki Bożej Częstochowskiej i umieszczony jako wotum na bocznym ołtarzu. W ostatnich latach świątynia została starannie odremontowana. Pracom renowacyjnym poddano wiele fragmentów zabytku zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz kościoła.

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600