Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Historia parafii

Wracając z dalekiej podróży, zmierzając w stronę Strzelec Opolskich, czy to autem, czy tez pociągiem z daleka zawsze widać wspaniałą sylwetkę Kościoła parafialnego. Jest to swego rodzaju znak rozpoznawczy, że „lada moment" będę w Strzelcach Op. - mieście, które może szczycić się tak urzekającą świątynią. I chyba nikt nie odważy się zaprzeczyć, że strzelecki Kościół pw. Świętego Wawrzyńca jest nie zwykłym kościółkiem jakich wiele, ale jednym z piękniejszych, współcześnie istniejących Kościołów neobarokowych.

Za rok powstanie Kościoła pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich należy uważać rok 1290. Wtedy to właśnie został odnotowany, po raz pierwszy, ówczesny proboszcz strzelecki – Mikołaj, który jednocześnie pełnił obowiązki notariusza księcia Bolesława I opolskiego.

Istotnych zmienek na temat kościoła pw. Św Wawrzyńca doszukano się w protokole z 1687 r. Odnotowano w nim, iż świątynia ta uległa licznym zniszczeniom z okresu wojny 30-letniej. W protokole wzmiankuje się również o fakcie, iż w roku 1592 została spalona plebania i aż do 1687 r. nie podjęto działań zmierzających do jej odbudowy.

W 1697 r. proboszczem w strzeleckim kościele został Ernest Joachim von Strachwitz. Za czasów jego posługi przeprowadzona została renowacja kościoła. Przede wszystkim zakupiono nowe organy oraz rozbudowano istniejąca plebanię. Gdy w 1735 r. umarł ówczesny proboszcz, jego następcą uczyniono jego siostrzeńca – Franciszka Jerzego von Strachwitz. W parafii jego „rządy trwały sześć lat i okazały się pieczęcią pokoju po wielu latach walk jego poprzednika. Między innymi udało mu się zawrzeć porozumienie z hrabią Karolem Colonną czy tez z hrabią Norbertem. W czasie tej sześcioletniej działalności proboszcz Franciszek musiał zmierzyć się także z pożarem, który to pochłonął wiele ze strzeleckiej zabudowy. Pleban został tym samym zmuszony do odrestaurowania Kościoła.

ksciol 02W okresie wojny prusko-austriackiej (1756 - 1763r.) ówczesny pleban został osadzony w twierdzy w Brzegu. Zmarł w 1760 roku i tam został pochowany. W tymże roku parafia miała już nowego zarządzającego – proboszcza von Fluk Teschonowitza. Na tym stanowisku urzędował on przez 2 lata. Po jego śmierci w 1762 roku w wyniku działań i decyzji rządu pruskiego nowym plebanem został Adam Józef von Larisch. Do zasług księdza Larischa bez wątpienia należy zaliczyć, iż dzięki niemu wniesiono do kościoła i dochodów plebanii księgę fundacyjna. Proboszcz sporządził ją prawdopodobnie samodzielnie dzięki różnym notatkom swoich poprzedników oraz informacjom udzielonym przez parafian. Dzięki jego intensywnej i prężnej pracy mogło powstać jednolite urbarium mieszczące w sobie tytuły własności i zobowiązań dla kościoła parafialnego.

Duża zasługą dla Kościoła parafialnego szczycić się może również ksiądz proboszcz Jan von Larisch, kiedy to w 1824 roku odnowił częściowo dach w Kościele.

Nie umniejszając zasług wcześniejszym księżom, uznać jednak należy, iż największe i najbardziej doniosłe w skutkach zasługi dla Kościoła pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca wniósł ksiądz proboszcz Maksymilian Ganczarski, pochodzący z podopolskich Fałkowic. Został on „okrzyknięty" – budowniczym świątyni. W strzeleckim Kościele, po prawej stronie od wejścia znajduje się płyta nagrobkowa ks. Maksymiliana.

Współcześnie wciąż utrzymuje się stanowisko, iż proboszcz Maksymilian Ganczarski praktycznie zbudował nowy Kościół (1904-1907r.) w stylu neobarokowym z ogromnym wsparciem architekta Jerzego Göldenpfenniga.

Z „poprzedniego" kościoła został przeniesiony jedynie ołtarz główny, będący dziełem rzeźbiarza wrocławskiego – Jana Königa z 1712 roku, jak również ołtarze boczne i częściowo ambona. Stary kościół był budowla bardzo skromna z trzema nawami, z kolei „Nowy" kościół stał się o wiele bardziej rozbudowanym, mniej skromnym ale dającym „rozkosz oczom". Zbudowany został na planie krzyża łacińskiego. W gałce wieży zaś umieszczono miedziana puszkę, gdzie znajdowały się dokumenty dotyczące budowy Kościoła.

ksciol 3W roku 1907 kardynał J. Kopp poświęcił „Nowy" kościół. Niespełna 100 lat później, ksiądz proboszcz Wolfgang Jośko zapragnął, aby tak znaczący jubileusz jak 100-lecie konsekracji Kościoła stał się wyjątkowym wydarzeniem. Tym samym przygotowania do tejże rocznicy podjął już w 2001 roku. Wówczas to w kościele przeprowadzono renowacje oświetlenia wraz z wymianą przewodów elektronicznych, w tym również zmodernizowano oświetlenie prezbiterium, które pozwala na wyeksponowanie piękna kościelnych malowideł, obrazów, figur. Również wieża kościelna doczekała się renowacji. Przeprowadzono prace blacharskie kopuły wieży, zainstalowano nowy zegar elektroniczny. Nie tylko na wieży została odnowiona elewacja bowiem takiemu działaniu poddano całą bryłę zewnętrzną kościoła parafialnego.

Kolejnym etapem przygotowującym do jubileuszu stały się prace konserwatorskie głównego ołtarza, dzięki którym odzyskał on pierwotny blask i zachwycające piękno. Również ambona została poddana renowacji. Konserwacji i odnowienia doczekały się plafony, malowidła czy też obrazy. Same ściany wewnątrz Kościoła zostały odmalowane. Wszystkie działania zostały przeprowadzone w zakładanych terminach i dnia 3 czerwca 2007 roku świątynia strzelecka, dzięki ogromnemu zaangażowaniu księdza proboszcza Wolfganga Jośko była przygotowana do jubileuszu 100-lecia konsekracji.

I teraz pozostaje mieć jedynie nadzieję, że strzelecki Kościół będzie zawsze otoczony troską i opieką tak wspaniałomyślnych ludzi jak ksiądz Maksymilian Ganczarski czy też ksiądz Wolfgang Jośko. I trzeba wierzyć w to, że w chwili kiedy budynek kościoła będzie „starzał się i niszczał", to wówczas znajdzie się „jakiś" proboszcz, dla którego strzelecka świątynia okaże się na tyle ważną, że z pomocą Bożą i ze zwykłą ludzka życzliwością podejmie się jej upiększania i uświetniania.

opracowanie K.K. (S. i T. Smoleń, Strzelce Op., miasto i Kościół na przełomie wieków)

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600